MIKKI

Moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon

1.8.2015 - 31.12.2016

Kohderyhmä

Isännöintitoimistot, kiinteistöhoidon alan toimijat, opiskelijat

Tavoitteet

Hankeidea on syntynyt osittain Esedun työelämäfoorumissa, jossa on edustus sekä isännöintitoimistoista että kiinteistönhoidon alalta. Alan työelämäkumppanit ovat huolissaan alan osaajapulasta ja alalle ohjautuvien opiskelijoiden osaamisvajeista.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa pilvipalveluja hyödyntäen tutkintopolun ohjauspaketin runko (sähköinen hallintomappi), joka auttaa alalla vaadittavan kokonaisnäkemyksen muodostamisessa. Lisäksi tavoitteena on tuottaa valtakunnallisena yhteistyönä sähköinen materiaali asiantuntija-webinaarien kautta tukemaan isännöitsijöiden moniosaajuutta. Lisäksi

 • Hankkeessa varmistetaan hakeutumisvaiheessa opiskelijan alalle soveltuvuus yhteistyössä työelämän ja opiskelijoita alalle ohjaavien kanssa.
 • Sähköinen materiaali tuotetaan neljästä ajankohtaisesta asiantuntija–webinaarista. Näistä muodostuu digitaalisen hallintomapin runkoon osamateriaalia.
 • Työn tueksi selvitetään tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamisen varmistamisen hyvät käytänteet ohjauksen ja tuen arvioinnin osalta. Tuloksena on laadultaan parhaat käytänteet -koonta.
 • Lisäksi kartoitetaan nykyaikaisten sovellus- ja laiteteknologioiden käytön mahdollisuuksia. Tuloksena on nykyaikaisen sovellus- ja laiteteknologian käytön mahdollisuudet oppimisessa, ohjauksessa, arvioinnissa ja työelämässä testausraportti.

Toimenpiteet

Esedu vastaa tavoitteisiin seuraavasti:

 • tiivis hakeutumisvaiheen yhteistyö mm. Etelä-Savon TE-toimiston ja oppisopimustoimijoiden kanssa
 • tutkintopolun ohjauspaketin (sähköinen hallintomapin) rungon rakentaminen yhteistyössä työelämän edustajien kanssa
 • uusien oppimis- ja ohjausmuotojen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • asiantuntija-webinaarien toteutus ja laadunvarmistus (vähintään 2 webinaaria). Esedu tuo hankkeeseen Askel-hankkeessa (TYKE) saatuja kokemuksia.
 • tutkinnon ja tutkinnon osien suorittamisen hyvät käytänteet ohjauksen, tuen ja arvioinnin osalta (läpäisyn varmistaminen)
 • nykyaikaisen sovellus- ja laiteteknologian käyttö oppimisessa, ohjauksessa, arvioinnissa ja työelämässä (mm. ”webinaarinäytöt”, eri sovellusten käyttö oppimisessa ja ohjauksessa)
 • ”Tervetuloa alalle” –koulutuspolku/ tutkintopolku, jolla houkutellaan ja ohjataan alalle moniosaajia sekä soveltuvalla taustalla olevia (mm. kiinteistönhuolto, taloushallinnto, rakennusala).
 • Jatkumo ARMAS-hankkeessa tuotettuun materiaaliin. Esedu tuottaa Armas-hankkeessa isännöinnin ammattitutkinnon arviointimateriaalia.
 • Hankkeen sisällöllinen kehittäminen ja arviointi Esedun työelämäfoorumin edustajien kan

Lisätietoja

myyntipäällikkö, Teija Pylkkänen, 044 7115448

 

MIKKI 1.8.2015 - 31.12.2016

Toteuttajat

 

Savon ammatti- ja aikuisopisto (hallinnoija), Etelä-Savon ammattiopisto, Faktia Koulutus Oy, Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinko

 

Budjetti

92 223 e (Esedun osuus 21 667 e). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Jaa sivu