OpinOvi Etelä-Savo

Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke

1.4.2008 - 28.2.2015

Kohderyhmä

Koulutukseen hakeutumisvaiheessa olevat etelä-savolaiset henkilöt

Tavoitteet

  • tarjotaan asiakaslähtöisiä, verkostokumppanuuteen perustuvia, yhden luukun periaatteella toimivia aikuiskoulutuksen ohjauspalveluja.
  • palvelut toimivat sekä kasvokkain kontaktissa OpinOvi- palvelupisteissä Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa että sähköisesti (www.kopase.fi).
  • nostetaan aikuiskoulutustoimijoiden ohjausosaamista.
  • lisätään aikuisohjauksen ja- koulutuksen suunnitelmallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
  • kehitetään uusia toimintamalleja ohjaukseen ja verkostomaiseen toimintaan.
  • maakunnan väestön koulutustaso nousee ja työelämä saa osaavaa työvoimaa, koska yli organisaatiorajojen tapahtuva opintojen henkilökohtaistaminen helpottuu.
  • aikuiskoulutuksen imago paranee

Lisätietoja

projektipäällikkö Maarit Heinikainen, 044 711 5658

www.opinovi.fi

 

Hankkeen julkaisu ”Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa”, joka on tehty yhteistyössä Avoin ammattiopisto-hankkeen kanssa, löytyy hankejulkaisut-osiosta

OpinOvi Etelä-Savo 1.4.2008 - 28.2.2015

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammatti opisto (hallinnoija), osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

2 163 015,00 e. Hanketta rahoittaa ESR, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Jaa sivu