Osaaminen näkyväksi ja valinnat sujuvaksi

Opintotarjonnan rakentaminen

30.9.2016 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tavoitteet

1. Koulutuksen järjestäjän opintotarjonnan rakentaminen tutkinnon osan sisältämän osaamisen perusteella

2. Tutkinnon suorittamisen varmistaminen henkilökohtaistamista vahvistamalla ja yksilöllisiä opintopolkuja toteuttamalla

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelussa

 

Toimenpiteet

Toimenpiteet ensimmäiseen tavoitekokonaisuuteen:

 • Esedun opintotarjontamallin luominen
 • Esedun opintotarjonnan suunnittelu (yhdessä työelämän kanssa)
 • Yhteinen tarjonta, lähialojen yhteinen tarjonta, alakohtainen tarjonta
 • Opintotarjonnan muodostaminen tutkinnonosakohtaisesti osana Esedun toteutussuunnitelmatyötä (yhdessä työelämän kanssa)
  • ammatilliset tutkinnon osat paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat
  • kaikille tutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat
  • yhteiset tutkinnon osat (ytot): pakolliset ja valinnaiset
 • Primuksen kehittäminen opintotarjonnan toteutukseen
 • Lukusuunnitteluprosessin suunnittelu ja aikataulutus

Toimenpiteet toiseen tavoitekokonaisuuteen:

 • Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen
  • opintopolkumallien suunnittelu AMOSAA-järjestelmään Esedun tutkinnon osien tarjonnan pohjalta osana Esedun toteutussuunnitelmatyötä
 • Opiskelijan tutkinnon osan opintojen henkilökohtaistaminen
  • tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnitelman luominen Wilmaan osana HOS-prosessia
 • Primuksen opintotarjonnan kehittäminen -> opiskelijalle henkilökohtainen työjärjestys Wilmaan tutkinnon osan henkilökohtaistamisen yhteydessä

Toimenpiteet kolmanteen tavoitekokonaisuuteen:

 • Opettajat ja opinto-ohjaajat perehdytetään uuteen HOS-prosessiin marras-joulukuussa 2017
 • HOKS-vastaavat opettajat perehtyvät yhteisissä tapaamisissa uuteen HOS-prosessiin muita syvemmin syksyn 2017 aikana

Lisätietoja

pedagoginen koordinaattori Esa Kohvakka , 044 711 5356

Osaaminen näkyväksi ja valinnat sujuvaksi 30.9.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, koordinaattori. Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Hyria koulutus Oy, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

200 000 e (Esedun osuus 30 000 e). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Jaa sivu