OSKU

Osaaminen kuntoon

1.5.2021 - 15.1.2022

Kohderyhmä

Yritykset ja työyhteisöt sekä niiden henkilöstö Etelä-Savossa Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Hirvensalmella, Juvalla sekä Kangasniemellä.

Tavoitteet

Pilotissa haetaan uudenlaista mallia yritysten osaamisen kehittämisen toteutukselle sekä henkilöstön jatkuvalle oppoimiselle. Mallissa yritysten henkilöstön kehittäminen toteutetaan paikallisesti ja verkostossa uusilla menetelmillä (esim. vertaisvalmennus, b-to-b mentorointi, verkko-oppiminen, työpaikka oppimisympäristönä). Samalla syntyy uudenlainen yhteistyön tapa työelämän ja kehittämispalveluja, ml. koulutusta, tarjoavien välille.

Toimenpiteet

OSKUn lähtökohtana on yritykset, joiden osaamistarpeita on aiemmin kartoitettu. Nykytilanteen päivityksessä selvitetään toiminnan tulevia muutostarpeita sekä suunnitellaan henkilöstön osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja. Oppiminen tapahtuu parhaimmillaan työssä, yhdessä tai verkostossa, verkko-oppimisen avulla tai täsmäkoulutuksella. Oppia voi antaa työkaveri, paikallinen asiantuntija tai saman alan verkoston asiantuntija. Kokeilujen jälkeen osaamisen kehittämisen malleja jaetaan vinkiksi muille.

Lisätietoja

Vastuuhenkilö henkilöstökoordinaattori Kristiina Leso

OSKU 1.5.2021 - 15.1.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti

Budjetti: 145 000 €

Rahoittaja: SITRA

Jaa sivu