Parasta DigiOhjausta

Tuetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa.

21.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

  1. Opetushenkilöstö
  2. Työpaikkaohjaajat
  3. Välillinen kohderyhmä opiskelijat

 

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Hankkeella tutkitaan, kehitetään ja otetaan käyttöön toimivia digitaalisia palveluita, malleja ja toimintatapoja tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä sekä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjaamisessa, seurannassa, arvioinnissa ja osaamisen tunnistamisessa. Hankkeella tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja parannetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja läpäisyä, sekä lisätään koulutukseen osallistuvien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Hanke on osa Parasta –hankeperhettä ja toimii tiiviissä yhteistyössä myös muiden kehittämishankkeiden kanssa niin alueellisesti ja valtakunnallisestikin.

Toimenpiteet

Toimenpiteet Esedussa

  • Kartoittaa opetus- ja ohjaushenkilöstöllä käytössä olevat digiohjauksen ratkaisut
  • Kouluttaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä työpaikkaohjaajia kartoituksen tulosten perusteella tehtyjen ohjelmisto- ja välineratkaisujen sekä toimintatapojen käyttöön
  • Osallistaa opiskelijoita uudenlaisiin tapoihin dokumentoida osaamisen kehittymistä työpaikoilla
  • Pilotoida valittuja ratkaisuja yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa
  • Kehittää työpaikkaohjaajakoulutusta valittujen digitaalisten ratkaisujen osalta

Lisätietoja

Virva Korpinen, p. 040 768 9077

 

 

Parasta DigiOhjausta 21.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
Oulun seudun ammattiopisto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Raahen koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu
Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Turun kaupunki
Vantaan ammattiopisto, Varia
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

 

Budjetti

1 150 000€, josta Esedun osuus 72 900€. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Jaa sivu