Parasta Johtamista -hanke / Itäinen aluehanke

Parasta johtamista

1.1.2019 - 31.12.2020

Kohderyhmä

  1. Työelämäkumppanit
  2. Työelämäopettajat
  3. Työelämäasiantuntijat

Toimenpiteet

Keskeinen kehittämisteema on työelämäasiakkuuksien johtaminen. Hankkeen toimenpiteillä mm. tuetaan työelämäopettajamallilla asiakkuuksien hoitamisen käynnistymistä.

Tiedolla johtamisen kehittäminen toteutetaan osatoteuttajien ja valtakunnallisen hankeverkoston vertausoppimisen ja benchlearningin menetelmin.

Hankkeessa kasvatetaan osaamisperusteisuuden mahdollisuuksien ja hyötyjen ymmärrystä sekä vahvistetaan teeman mahdollistamaa hyötyä osana Esedun kokonaisjohtamista. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja osaamisperusteisuuden toteutumiskesi. Tavoitteena mm. on, että koulutuksen järjestäjän kyky vastaa joustavasti ja innovatiivisesti osaamisvaatimusten kasvamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja teknologian kehitykseen vahvistuu.

Opiskelijakumppanuuksien johtamista kehitetään osallistumalla hankeverkoston yhdessä järjestämään tilaisuuteen.

Lisätietoja

Kirsi Lappalainen, kirsi.lappalainen@esedu.fi

Parasta Johtamista -hanke / Itäinen aluehanke 1.1.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Rahoittaja:  Opetushallitus

Itäisen aluehankkeen toteuttajat:

  • Careeria (koordinoija)
  • SAMPO
  • ESEDU
  • SAMIedu
  • Seurakuntaopisto
  • KSAO
  • Ekami
Jaa sivu