Perusteista poluille

Laadukkaampaa opetusta, ohjausta ja oppimista uusien toimintamallien muodossa

1.1.2021 - 30.6.2022

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitoksen ohjaushenkilöstö, yhteisten tutkinnon osien opettajat, oppilaitosjohto, vastuuohjaajat sekä opiskelijat.

Tavoitteet

Käytössä on erilaisia menetelmiä osaamistarpeiden ja -vajeiden tunnistamiseen.

Opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimet kohdentuvat oikea-aikaisesti niitä tarvitseville.

Käytössä on erilaisia YTO-opintojen suoritustapoja niin verkossa kuin lähiopetuksessakin.

Kehittämistyön tuloksena syntyy laadukkaampaa opetusta, ohjausta ja oppimista uusien toimintamallien muodossa. Opiskelijat motivoituvat ja sitoutuvat opintoihin ja ohjaus- ja opetusresurssit kohdentuvat aiempaa paremmin tarvitseville.

Toimenpiteet

Koko hankeajan: Webinaareihin osallistuminen, verkostossa erilaisten menetelmien vertaisoppiminen ja -kehittäminen, YTO-koordinaattoreiden vetämät YTO-työpajat, yhteinen ideointi, benchmarkkaus ja vertaiskehittäminen, erilaisten pedgogisten toimintatapojen mallinnus, yhteistyö HOKS-kehittämisen kanssa, esim.  Yhdessä Parasta! Itä  -hankkeen kanssa.

Kevät 2021: Menetelmien kartoitus verkostossa mm. benchmarkkauksen avulla.

Erityisesti syksy 2021: Pilotoinneissa testataan erilaisia toimintatapoja oikea-aikaisuuden varmistamiseksi ja verkko-opintojen kehittäminen yhteisölliseen suuntaan.

Pilkahduksia -blogi

 

Lisätietoja

Kirsi Lappalainen, hankkeen yhteyshenkilö
Etelä-Savon ammattiopisto

kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

Perusteista poluille 1.1.2021 - 30.6.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

Osatoteuttajat: Careeria Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Suomen Diakoniaopisto, Hyria koulutus Oy, Kirkkopalvelut Oy, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö / Kisakallion urheiluopisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Saimaan ammattiopisto Sampo, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Suomen Urheiluopisto , Tanhuvaaran urheiluopisto, Oulun Palvelualan opisto / Marttayhdistyksen liitto Ry, Vaastan ammatillinen oppilaitos Vamia

Budjetti

Budjetti: 1200000 €, josta Esedun osuus 40288 €

Rahoittaja: OPH

Jaa sivu