Pointti

Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

1.1.2008 - 30.6.2014

Kohderyhmä

Etelä-Savon alueella asuvat maahanmuuttajat

Tavoitteet

Pointti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon alueella asuvien maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluja, työllistymisen palveluja ja ammatillista koulutusta. Hanke tukee kokonaisvaltaisesti eri syistä (työ, perhe, paluumuutto, opiskelu, humanitaariset syyt) maakuntaan saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Uusi kotoutumislaki (1386/2010) määrittää osaltaan hankkeen toimintaa.

Toimenpiteet

Mikkelissä ja Savonlinnassa toimivat matalan kynnyksen neuvontapalvelut, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista ja palveluihin ohjautumista. Neuvontapalveluja on käyttänyt 5 vuoden aikana noin 1850 eri maahanmuuttajaa.

Osana neuvonta- ja ohjauspalveluja hankkeessa on tuotettu maahanmuuttajille ja viranomaisille erilaisia kulttuuritietoisia materiaaleja: Tervetuloa Mikkeliin ja Savonlinnaan –oppaat (suomi, englanti, venäjä) ja Työperusteisen maahanmuuttajan kotoutuminen Suomeen –opas (suomi ja venäjä). Polkuja työelämään – opas maahanmuuttajille on päivitetty. Hankkeessa on tuotettu paikalliset sisällöt ja liitetty Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki valtakunnalliseen maahanmuuttajille tarkoitettuun 15-kieliseen infopankki.fi –verkkopalveluun viidellä eri kielellä (suomi, venäjä, viro, englanti, arabia). Lisäksi työelämää varten on toimitettu Ulkomaalaisen työntekijän rekrytointi – Perustietoa työnantajalle -esite.

Hankkeessa koulutettiin vuonna 2010 omakielisiä kotoutumisvalmentajia, jotka vetävät maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista tukevaa 42 tunnin omakielistä kotoutumisvalmennusta.

Etelä-Savoon on koottu viranomaisten tueksi maahanmuuttajatyön asiantuntijaverkosto ja tuettu Etelä-Savon ELY-keskusta kokoamaan kuntiin yhteyshenkilöverkostoa. Pointti toimii tiiviissä yhteistyössä Työministeriön hallinnoiman Alkuvaiheen polku maahanmuuttajille (ALPO) –tukirakennehankkeen kanssa.

Hankkeessa on kehitetty Omakielisen kotoutumisvalmennuksen toimintamalli. Jatkohankkeen aikana kehitetään erityisesti omakielistä neuvontaa (venäjä, viro, englanti, thai, arabia, dari, urdu, hindi).

Työllistymisen palveluita kehitetään yhdessä Etelä-Savon TE-toimistojen kanssa. Tähän kuuluu maahanmuuttajien omatoimisuuden tukeminen työhallinnon palveluissa, työhallinnon työntekijöiden kulttuuritietoisen työotteen vahvistaminen ja työelämävalmennuksen kehittäminen yhdessä työnantajien kanssa.

Maahanmuuttajien ammatillista koulutusta kehitetään Esedussa ja Samissa. Hankkeessa on luotu maahanmuuttajien palveluohjauksen malli kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen madaltamiseksi hankkeessa kokeillaan ammattialapajoja, joiden avulla kotoutumiskoulutuksen opiskelijat saavat käytännön läheistä tietoa ja kokemusta eri koulutusaloista ja opiskelumahdollisuuksista.

Lisätietoja

projektipäällikkö Minna Hallikainen,  044 711 5640

https://www.esedu.fi/hanke/pointti/

 

 

Pointti 1.1.2008 - 30.6.2014

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto (hallinnoija), osatoteuttajat: Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Linnalan Setlementti Ry, Mikkelin seudun maahanmuuttajatyöntuki Mimosa Ry. Lisäksi yhteistyökumppanina toimii ilman omaa rahoitusosuutta Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto.

Budjetti

2 692 000,00 e. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto,  toimintalinja 2.

Jaa sivu