POVERI JA REKKASIMULAATTORI

Simuloitu opetus

1.1.2010 - 30.4.2013

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohoaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Hankkeen avulla on mahdollista saavuttaa Itä-Suomessa koulutuksen laaja, verkostomainen yhteistyö, joka edistää oppilaitosten yhteisesti järjestämää jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä yritysten kanssa.

Simuloitu opetus antaa mahdollisuudet kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen koulutukseen, joka lisää liikenneturvallisuutta. Uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy, sen taso nousee ja logistiikka-ala saa entistä ammattitaitoisempaa työvoimaa.

Toimenpiteet

Hanke perustuu ESR- varoin rahoitetussa KAVERI- hankkeessa (1.5.2006 – 31.12.2007) laadittuun toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu uusi opettajuus, resurssipankin luominen, ennakointi ja opiskelijarekrytointi. Näitä osa-alueita pyritään viemään eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostavat Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori (EAKR) sekä POVERI -hankkeet (ESR).

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Ossi Malhonen, 044 711 5327


 

 

POVERI JA REKKASIMULAATTORI 1.1.2010 - 30.4.2013

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto (hallinnoija). Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Budjetti

Poveri 948 100 e ja Rekkasimulaattori 994 000 e.

Jaa sivu