PUUSTI

Puun tarjonnan kestävä edistäminen

2.9.2019 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Metsänomistajat, Metsäteollisuuden puuholtoketju

Tavoitteet

  • lisätä hankintaketjun toimijoiden verkostoitumista
  • hyödyntää tarkempaa laserkeilausaineistoa korjuukohteiden paikantamiseen ja luokitteluun
  • testata ja toteuttaa käytäväharvennusta nuorten metsien korjuun työmenetelmänä
  • lisätä metsänomistajien osaamista ja aktivoida nuorten metsien hoitoa

Toimenpiteet

Hanke hyödyntää metsien tarkempaa laserkeilausta nuorten metsien korjuukohteiden luokitteluun nykyisille ja uusille korjuukalustoille. Hanke toteuttaa ensiharvennuksen ja nuoren metsän kunnostuksen työkohteille soveltuvan käytäväharvennuksen työmenetelmän testausta ja pilotointia.

Lisätietoja

Mika Aalto, Projektipäällikkö
mika.aalto@lut.fi, p. 0443673637

PUUSTI 2.9.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: LUT University

Osatoteuttajat: Suomen metsäkeskus, Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Budjetti: 229 272 €

Rahoittaja: EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %) Etelä-Savon Energia Oy, Mhy Etelä-Savo, Suur-Savon Energiasäätiö.

Jaa sivu