REMIX

Työelämätaidot 2030

1.8.2015 - 31.7.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää uuden teknologian opetusta ja oppimisympäristöjä. Tämä edesauttaa oppilaiden motivoitumista opintoihin sekä opettajien ammattitaidon ja asiantuntevuuden ylläpitoa

Toimenpiteet

A hankitaan uusia oppimisympäristöjä

  • 3D-mallinnus ja –tulostus
  • robotiikka
  • automaatio ja turvatekniikka
  • simulaatio-oppiminen

B uuden teknologian opetuksen kehittäminen

  • koulutukset
  • yritysyhteistyö
  • työelämäjaksot
  • oppilaitosyhteistyö

Lisätietoja

projektipäällikkö Arto Rahikainen, 044 711 5431

 

REMIX 1.8.2015 - 31.7.2017

Toteuttajat

EteläSavon Koulutus Oy / Esedu (hallinnoija), osatoteuttajana Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / SAMI

Budjetti

383 600 € (EAKR) ja 485 623 € (ESR). Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR1.8.2015 – 31.12.2016) Etelä-Savon ELY-keskus (ESR 1.8.2015 – 31.7.2017 )

Jaa sivu