RETEE

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat ja koulutuksenjärjestäjät, rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alojen yritykset ja henkilöstö

Tavoitteet

Koko hankkeen tavoitteet

 • osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri oppilaitoksissa
 • nopeampi ja joustavampi vastaaminen työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin
 • yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen ottaen huomioon työnantajan tarpeet
 • koulutusprosessien ja resurssien käytön tehostaminen, koulutusaikojen lyhentäminen
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen
 • oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa

Hanke on jaettu neljään painopistealueeseen:

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintaprosessin tehostaminen ja prosessissa toimivien roolin selkiyttäminen (vastuut: KSAO ja Salpaus)

Teknisten apuvälineiden käyttöönotto työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (Vastuu: Esedu)

a) työssäoppimisen prosessin joustavoittaminen digitaalisten ratkaisujen avulla

b) oppimisympäristöjen ja innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen yritysten kanssa

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen (Vastuu: Ekami)

Markkinointi ja tulosten levittäminen (Vastuu: Sampo)

Toimenpiteet

Esedun toimenpiteet:

 • kartoitetaan mukana olevien alojen (pintakäsittely ja kome) työssäoppimisen toimintamallit
 • käydään nykyprosessit läpi esim. lean-menetelmällä toiminnan tehostamiseksi
 • kootaan tietoa ja käyttäjäkokemuksia olemassa olevista työssäoppimisen digiratkaisuista ja seurannan järjestelmistä
 • määritellään vaatimukset, testataan ja kehitetään monipuolisia digivälineitä
 • huomioidaan Wilma/Primus ym. opintohallintojärjestelmät ja poistetaan päällekkäisyyksiä
 • kartoitetaan hankekumppaneiden ja muiden kehittämiä malleja työssäoppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittämisessä

https://www.esedu.fi/wp-content/uploads/2018/02/Retee_esite.pdf

Hankkeessa on valmistunut digitaalista materiaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Linkistä löytyy työpaikkaohjaajan muistilista, jossa käydään lyhyesti työpaikkaohjaajan tehtävät lävitse.

Opiskelijalle olemme tehneet esittelylomakkeen, jonka hän voi viedä työpaikalle. Hän voi toimittaa sen sinne myös sähköisesti.

pohjaesittelytyöpaikalla

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

Hankkeen muut yhteistyökumppanit:
Rakennusteollisuus ry., Lahti-Kymen piiri, yhteyshenkilö: Jukka Lempiäinen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry., Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, yhteyshenkilö: Jari Kinnunen, aluepäällikkö
Osallistuvien alueiden ammatilliset neuvottelukunnat rakennus- ja pintakäsittelyalalla, kone- ja tuotantotekniikan aloilla Rakennus- ja pintakäsittelyalojen sekä kone- ja tuotantotekniikan alan yritykset osallistuvilla alueilla

RETEE 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, SAMPO, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

Budjetti

514 000 e, josta Esedun osuus on 94 000 euroa. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Jaa sivu