RETEE

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat ja koulutuksenjärjestäjät, rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alojen yritykset ja henkilöstö

Tavoitteet

Koko hankkeen tavoitteet

 – osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri oppilaitoksissa
– nopeampi ja joustavampi vastaaminen työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin
– työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen
– oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa

Esedun vastuualue hankkeessa

– teknisten apuvälineiden kehittäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen:

  1. työssäoppimisen prosessin joustavoittaminen digitaalisten ratkaisujen avulla
  2. oppimisympäristöjen ja innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen yritysten kanssa

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

Hankkeen muut yhteistyökumppanit:
Rakennusteollisuus ry., Lahti-Kymen piiri, yhteyshenkilö: Jukka Lempiäinen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry., Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, yhteyshenkilö: Jari Kinnunen, aluepäällikkö
Osallistuvien alueiden ammatilliset neuvottelukunnat rakennus- ja pintakäsittelyalalla, kone- ja tuotantotekniikan aloilla Rakennus- ja pintakäsittelyalojen sekä kone- ja tuotantotekniikan alan yritykset osallistuvilla alueilla

RETEE 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, SAMPO, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

Budjetti

514 000 e, josta Esedun osuus on 94 000 euroa. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Jaa sivu