RETEE

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opettajat ja koulutuksenjärjestäjät, rakennus- ja pintakäsittelyalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alojen yritykset ja henkilöstö

Tavoitteet

Koko hankkeen tavoitteet

 • osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri oppilaitoksissa
 • nopeampi ja joustavampi vastaaminen työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin
 • yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen ottaen huomioon työnantajan tarpeet
 • koulutusprosessien ja resurssien käytön tehostaminen, koulutusaikojen lyhentäminen
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ja kehittäminen
 • oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa

Hanke on jaettu neljään painopistealueeseen:

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintaprosessin tehostaminen ja prosessissa toimivien roolin selkiyttäminen (vastuut: KSAO ja Salpaus)

Teknisten apuvälineiden käyttöönotto työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (Vastuu: Esedu)

a) työssäoppimisen prosessin joustavoittaminen digitaalisten ratkaisujen avulla

b) oppimisympäristöjen ja innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen yritysten kanssa

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen (Vastuu: Ekami)

Markkinointi ja tulosten levittäminen (Vastuu: Sampo)

Toimenpiteet

Esedun toimenpiteet:

 • kartoitetaan mukana olevien alojen (pintakäsittely ja kome) työssäoppimisen toimintamallit
 • käydään nykyprosessit läpi esim. lean-menetelmällä toiminnan tehostamiseksi
 • kootaan tietoa ja käyttäjäkokemuksia olemassa olevista työssäoppimisen digiratkaisuista ja seurannan järjestelmistä
 • määritellään vaatimukset, testataan ja kehitetään monipuolisia digivälineitä
 • huomioidaan Wilma/Primus ym. opintohallintojärjestelmät ja poistetaan päällekkäisyyksiä
 • kartoitetaan hankekumppaneiden ja muiden kehittämiä malleja työssäoppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittämisessä

https://www.esedu.fi/wp-content/uploads/2018/02/Retee_esite.pdf

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

Hankkeen muut yhteistyökumppanit:
Rakennusteollisuus ry., Lahti-Kymen piiri, yhteyshenkilö: Jukka Lempiäinen, aluepäällikkö Teknologiateollisuus ry., Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, yhteyshenkilö: Jari Kinnunen, aluepäällikkö
Osallistuvien alueiden ammatilliset neuvottelukunnat rakennus- ja pintakäsittelyalalla, kone- ja tuotantotekniikan aloilla Rakennus- ja pintakäsittelyalojen sekä kone- ja tuotantotekniikan alan yritykset osallistuvilla alueilla

RETEE 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, SAMPO, hallinnoija
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

Budjetti

514 000 e, josta Esedun osuus on 94 000 euroa. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Jaa sivu