Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan selvityshanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toiminta-mallista

1.8.2020 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Selvityshankkeen kohderyhmänä ovat alueen ruokaan ja matkailuun kytkeytyvät yritykset (ml. alkutuottajat) sekä ruoka- ja matkailualan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja tarjoavat toimijat maakunnassa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toiminta-mallista. Kehittämisalustan tarkoituksena on yhdistää laaja-alaisesti Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimiva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta sekä koota ympärille verkosto Euroopan parhaista alan osaajista. Ehdotus sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu 3 toimenpidekokonaisuuteen:

TP1. Huippukoulutuskokonaisuuden valmistelu

TP2. Tutkimus- & kehittämislähtöisyys ruoan ja matkailun yhdistämisessä –kokonaisuus

TP3. Ruoka- ja matkailualan toimijoiden kehittämisalustan toimintamallin suunnittelu ja muodostaminen: Kootaan yhteen TP1:n ja TP2:n selvitykset ja muodostetaan näiden pohjalta ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamalliksi.

Lisätietoja

Esedu / Niina Liukkonen puh. 050 389 3087

Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan selvityshanke 1.8.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Helsingin Yliopisto /Ruralia Instituutti

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Budjetti: 175 619€

Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto /EAKR

Jaa sivu