SIMO

Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon

1.11.2016 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Oppilaitosten opettajat, opiskelijat ja työelämän edustajat

Tavoitteet

1. rakentaa yhteen oppilaitosympäristöön todenmukainen työelämälähtöinen kiinteistöhoitopalveluiden oppimisympäristö simulointia hyödyntäen
2. kehittää simulaatio toimivaksi malliksi niin kiinteistöalan kuin edelleen muiden moniosaajuutta vaativien alojen koulutuskäyttöön
3. opettajien ohjausosaamisen lisääminen
4. yhteistyö työelämän kanssa lisääntyy ja tiivistyy ja saa uusia muotoja

Toimenpiteet

Esedu osatoteuttajana kehittää simulaatioharjoituksia monialaisesti (liiketalous, turvallisuus, isännöinti), nuoret-aikuiset yhdistäen, kehittäen uudenlaisia ratkaisuja työelämän osaamistarpeet huomioiden.

Lisätietoja

opettaja, Helena Pätilä, 050 389 1247. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

SIMO 1.11.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky

Osatoteuttaja(t) Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu)
Kiinteistöalan Koulutussäätiö (Kiinko)
Hyria Koulutus Oy

Budjetti

Hankerahoitus 93750 €, Esedu 22500 €, omarahoitusosuus 7500 €.

Jaa sivu