Teknologiateollisuuden oppimisympäristöt

Modernit oppimisympäristöt, jotka palvelevat sekä oppilaitosten että yritysten toiminnan kehittämistä

1.8.2012 - 31.10.2014

Kohderyhmä

oppilaitosten opetushenkilöstö, nuoret – ja aikuisopiskelijat (oppisopimus- ja työvoimapoliittinen koulutus) sekä yritysten henkilöstö

Tavoitteet

 1. kehittää Savonlinnan ammattiopistoon ja Etelä-Savon ammattiopistoon modernit oppimisympäristöt, jotka palvelevat sekä oppilaitosten että yritysten toiminnan kehittämistä
 2. vahvistaa alueen yritysten edellytyksiä kilpailukykyiseen yritystoimintaan ja turvat ammattitaitoisen työvoiman saatavuus yrityksille
 3. lisätä yhteistyötä oppilaitosten välillä ja vahvistaa oppilaitosten välisiä verkostoja
 4. tunnistaa paremmin yritysten ja oppilaitosten kehittämistarpeet
 5. lisätä koulutukseen hakeutuvien määrää
 6. laitteistojen käytön opiskelu ja toiminnallinen haltuunotto
 7. opetussuunnitelmien laatiminen ja opetusmenetelmien ja –tilanteiden suunnittelu
 8. uusissa ympäristöissä toteutettavien koulutusten pilotointi

Toimenpiteet

Esedun opetuksessa kehitetään

 1. automaatiota (peruslaitteiston hankinta)
 2. ohjelmoitavaa logiikkaa (ohjelmistoja laitteistoon)
 3. robotiikaa (myös lego-robotteja)
 4. automaatiota (kiinteistönhoito, talotekniikka)

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Esa Lehkonen, 044 711 5271

Teknologiateollisuuden oppimisympäristöt 1.8.2012 - 31.10.2014

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/SAMI (hallinnoija) ja Etelä-Savon Koulutus Oy/Esedu

Budjetti

687 200 e. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto, EAKR.

Jaa sivu