Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen

Lisätä tietoisuutta turvemaiden puunkorjauksesta

1.1.2016 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Metsänomistajat, metsäkoneenkuljettajat ja metsäalan toimihenkilöt

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä tiedonvälityksellisin keinoin metsänomistajien, metsäkoneenkuljettajien ja toimihenkilöiden tietoutta turvemaiden puunkorjuun erityispiirteistä ja maaperän vahvistamisratkaisuista.

Hankkeen avulla kesällä tapahtuva puunkorjuu osataan kohdistaa oikeille turvemaakohteille ja tunnistetaan vahvistamistarve sekä tunnetaan vahvistamisratkaisujen käyttömahdollisuudet.

Lisäksi hankkeella pyritään tiedonvälityksen keinoin asennemuutokseen turvemaiden kesäaikaista puunkorjuuta kohtaan ja tätä kautta lisäämään puunkorjuun ympärivuotisuutta.

Toimenpiteet

  • Tiedonvälitys- ja asiantuntijaseminaarit sekä loppuseminaari
  • Korjuunäytökset, alueena Etelä-Savo
  • Lehtiartikkelit työnäytöksistä

Lisätietoja

opettaja Ano Teittinen,  +358 403056693

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen 1.1.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

Budjetti

Esedun osuus 40 800 €. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

 

Jaa sivu