Tuumasta töihin

Sujuvat koulutuspolut toisella asteella

1.11.2018 - 31.12.2020

Kohderyhmä

  • vaikeasti työllistyvät nuoret aikuiset
  • ikääntyvät työntekijät (mm. kantasuomalaiset, romanit ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt), joilta puuttuu ammatillinen koulutus, jotka ovat työttöminä tai työttömyysuhan alaisina.

Tavoitteet

Esedulla on tavoitteena pilotoida opiskelijoiden kanssa vaiheittaisen etenemisen mallia, jossa tavoitteena on aina tutkinnonosana suorittaminen.

Tavoitteena on tarjota koulutusta ja ohjausta, jonka tuloksena opiskelija saavuttaa valitsemansa tutkinnon ammattiosaamisen perusteiden lisäksi itsenäiseen ammatinharjoittamiseen tarvittavaa työelämäosaamista ja verkostotaitoja.

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Jukka Siitonen, p. 044 711 5610

Tästä pääset hankkeen pääsivustoon https://tuumastatoihin.diak.fi/

Tuumasta töihin 1.11.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen koordinoija

Osatoteuttajat: Etelä-Savon koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä

 

 

Budjetti

Kokonaisbudjetti 583 575€, josta Esedun osuus 128 881€. Hanketta rahoittaa ESR, Etelä-Savon ELY-keskus.

Jaa sivu