Uusille urille

nuorten työelämätaitojen vahvistaminen

1.1.2019 - 31.3.2021

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat (ammattiopistot, lukiot), ammattikorkeakouluopiskelijat, Ohjaamojen asiakkaat, kirjaston henkilökunta, opettajat, ohjaajat ja muu henkilöstö

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää eteläsavolaisten nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä ja sitä kautta vahvistaa heidän asemiaan ja aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin:

  1. Nuorten digiajan työelämätaitojen ja työllistymisen vahvistaminen ja työuran alun tukeminen
  2. Työllistymistä edistävien ohjauskäytänteiden ja valmennusmenetelmien pilotointi, mallintaminen ja juurruttaminen oppilaitosten ja organisaatioiden toimintakulttuuriin
  3. Oppilaitosten henkilöstön ja nuorten kanssa työskentelevien ohjaustaitojen vahvistaminen

Hanke kohdentuu toisen asteen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun toimintaympäristöihin. Samalla erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta kahteen keskeiseen nivelvaiheeseen:

  • toisen asteen koulutuksen alkuvaiheeseen (koulutukseen kiinnittyminen)
  • toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen sijoittumiseen

 

 

Lisätietoja

projektiasiantuntija Piritta Malkavaara, puh. 040 831 3911,  piritta.malkavaara@esedu.fi

 

 

Uusille urille 1.1.2019 - 31.3.2021

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulut (hallinnoija), Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin seutukirjasto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti 646 042€, josta Esedun osuus 149 407 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Jaa sivu