Etelä-Savon MAATILA ICT

ICT-osaamisen hyödyntäminen ja käyttöönotto maaseudulla

1.11.2012 - 30.4.2015

Kohderyhmä

maatilayrittäjät, maatilaliitännäiset maaseutuyritykset ja maatilatalouden yritystoimintaa palvelevat yritykset

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa Etelä-Savon maakunnan alueella maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukea maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistamista ja edistää maaseudun asukkaiden elämänlaadun paranemista.

Hankkeen operatiivisena tavoitteena on lisätä ICT -osaamisen hyödyntämistä sekä käyttöönottoa maaseudulla mm. konkretisoimalla sähköisen asioinnin mahdollisuuksia maatiloille. Myös ICT –osaamisen lisääminen on olennainen osa hanketta.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on viestiä maaseutuyrittäjien palvelutarpeista sähköisen asioinnin palvelunrakentajille, -tuottajille ja -kehittäjille sekä edistää mahdollisimman laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien saamista tila- ja yritystasolle. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä laajakaistan kehittämishankkeiden kanssa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Kati Torniainen, 040 575 7743

http://www.maatilaict.fi

 

Etelä-Savon MAATILA ICT 1.11.2012 - 30.4.2015

Toteuttajat

Etelä-Savon ammattiopisto (hallinnoija) ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Budjetti

618 005 e. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Jaa sivu