VETO-LAKU

Laadunhallinnan vaikuttavuuden kehittäminen

1.1.2018 - 31.12.2018

Kohderyhmä

Koulutusorganisaatioiden henkilöstö ja opiskelijat

Tavoitteet

 • arvioidaan, millainen on toteutettujen laadunhallinnan toimenpiteiden vaikuttavuus ja kuinka
  laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tulisi kehittää vaikuttavuuden vahvistamiseksi
 • verkoston oppilaitosten laatukulttuurin nykytilan arviointi ja laatukulttuurin parantaminen
 • vahvistetaan henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista laadunhallintaan

Toimenpiteet

 • Tarkastetaan laadunhallinnan vaikuttavuuskyselyn nykytilan ja reformin tarpeiden vastaavuus
  ja kehitetään vaikuttavuuskyselyä. Toteutetaan parannettu laadunhallinnan vaikuttavuuskysely.
 • Arviointitiedon perusteella luodaan kehittämissuunnitelma laadunhallinnan toimenpiteiden
 • vaikuttavuuden lisäämiseksi, jolloin laadunhallinnan toimenpiteiden vaikuttavuus paranee ja toimintajärjestelmän reformin mukaisuus vahvistuu.
 • Toteutetaan laatukuluttuurin arviointi Q-Kult-työkalun avulla kolmelle eri kohderyhmälle (johto, esimiehet, henkilöstö). Analysoidaan tulokset hankekumppaneiden kanssa yhdessä.

Laatukulttuurin arvioinnin tulosten pohjalta johdetaan kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan kunkin organisaation omien kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden lisäksi myös verkoston yhteiset kehittämiskohteet ja -toimenpiteet.

Selvitetään kumppaneiden ja muiden organisaatioiden hyviä käytänteitä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisesta laadunhallintaan.

Kuullaan em. ryhmiä heidän halustaan/tarpeistaan osallistumisen keinoista.
Luodaan parannettu toimintamalli opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön osallistumiseen
laadunhallintaan ja sen toimenpiteisiin

Lisätietoja

laatukoordinaattori Raisa Karjalainen, puh. 044 711 5945

hankepäällikkö Tiina Tervaniemi puh. 040 548 4115

VETO-LAKU 1.1.2018 - 31.12.2018

Toteuttajat

Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu
Saimaan ammattiopisto, Sampo
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI

Budjetti

90 800e, josta Esedun osuus on 26 075e. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Jaa sivu