Veto-Ref

Laadunhallinta reformissa

1.1.2017 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Opetushenkilöstö

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa opetushenkilöstön tietoisuutta reformista ja uudesta rahoituksesta näin edistää reformin tavoitteiden mukaisten toimintatapojen käyttöönottoa koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja parantamisessa. Punaisena lankana hankkeen tavoitteissa on laadunhallinnan näkökulma

Toimenpiteet

Hankeessa pilotoidaan reformityön vertaisryhmäkäytäntö. Vertaisryhmät muodostetaan opetushenkilöstön, asiantuntijoiden sekä päälliköiden edustajista. Vertaisryhmät käsittelevät hankkeessa sovittujen teemojen edistämistä laadunhallinnan näkökulmasta.
Lisäksi luodaan reformin jälkeiseen tilanteeseen soveltuva työkalu koulutusprosessin tehokkuuden ennakointiin ja arviointiin.

Lisätietoja

laatukoordinaattori Raisa Karjalainen, 044 711 5945

Veto-Ref 1.1.2017 - 31.12.2017

Toteuttajat

Koordinaattori Saimaan ammattiopisto Sampo, osatoteuttajat Etelä-Savon ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Budjetti

94 800 e (Esedun osuus 22 450 e). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Jaa sivu