WOPE

WOOD PROCUREMENT ENTREPRENEURSHIP

1.12.2012 - 30.11.2014

Kohderyhmä

Leningradin alueella: Puunhankintayritysten johto ja henkilökunta, metsäalan ammatillisten oppilaitosten opettajat

Suomessa: Liiketoiminnan laajentamisesta Venäjälle kiinnostuneiden puunkorjuuyritysten johto ja henkilökunta

Tavoitteet

  • kehittää ja vahvistaa yrittäjyyden ja liiketalouden osaamista Leningradin alueen puunhankintayrityksissä.
  • lisätä metsäteknologian osaamista Leningradin alueen metsäalan oppilaitoksissa ja puunhankintayrityksissä.
  • lisätä ja kehittää suomalaisten puunhankintayritysten valmiuksia työskennellä Venäjällä.
  • parantaa puunhankintayritysten riskien hallintaan ja liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvää osaamista Luoteis-Venäjällä.

Toimenpiteet

  • Leningradin alueen puunhankintayrityksille suunnattu koulutus.
  • Leningradin alueen metsäalan ammatillisten oppilaitosten opettajille ja puunhankintayritysten esimiehille ja työntekijöille suunnattu koulutus.
  • suomalaisille puunhankintayrityksille suunnattu koulutus ja siihen kuuluva opintomatka Venäjälle.
  • virtuaalipalvelu ja riskienhallinnan työkalu puunhankintayrityksille

Lisätietoja

opettaja Ano Teittinen,  040 305 6693

WOPE 1.12.2012 - 30.11.2014

Toteuttajat

Mikkelin ammattikorkeakoulu (pääpartneri)
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus
Etelä-Savon ammattiopisto
Pietarin metsäteknillinen yliopisto
Viipurin maa- ja metsätalousoppilaitos

Budjetti

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007–2013 – ohjelma.

Jaa sivu