Yhdessä Parasta! ITÄ

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma

1.8.2020 - 30.4.2022

Kohderyhmä

  1. Opetus- ja ohjaushenkilöstö
  2. Työelämässä oppimisen palveluprosessiin osallistuvat yhteistyökumppanit

Tavoitteet

  1. Vertaisoppiminen kehittyy ja toteutuu koulutuksen järjestäjien välillä:Edistetään ja jatketaan Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS-, oppis- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä. Kehittämisessä työelämäpalvelut ja opetuspalvelut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä keskenään.
  2. Vertaisvalmentajatoiminnan käynnistäminen ja edistäminen oppilaitoksissa:Käynnistetään ja lisätään koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista vertaisvalmentajatoiminnan avulla. Toiminnalla edistetään Parasta -kehittämiskokeilussa kokeiltujen  yhteisöllisten oppimisen menetelmien ja valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien (HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Toimenpiteet

  1. Vertaisoppimisen ympäristön rakentaminen verkostoon.
  2. Koulutuksen järjestäjille muodostetaan pysyvä vertaisoppimisen malli, jonka myötä rakentuu laadukas ja yhdenmukainen työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessi.
  3. Vertaisvalmentajaverkoston rakentaminen, joka toimii pysyvänä paikallisena ja alueellisena vertaisvalmentajaverkostona.

Lisätietoja

Kirsi Lappalainen, hankkeen yhteyshenkilö
Etelä-Savon ammattiopisto

kirsi.lappalainen@esedu.fi
p. 044 711 5670

Yhdessä Parasta! ITÄ 1.8.2020 - 30.4.2022

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria
Osatoteuttajat:
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä
Saimaan ammattiopisto, Sampo
Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu
Harjun oppimiskeskus
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Savon ammattiopisto, Sakky
Tanhuvaaran urheiluopisto
Ylä-Savon ammattiopisto

Budjetti

588 000 €

Jaa sivu