YHESSÄ

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

13.12.2017 - 31.12.2019

Kohderyhmä

Esedun opiskelijat ja koko henkilöstö. Erityisesti hankkeen kehittämistyöhön osallistuvat eri opiskelijaryhmät (tutortoiminta), yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen osallistuvat opettajat sekä opiskelijapalveluista vastaavat asiantuntijat

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet

 • ohjaus- ja opetushenkilöstön yhteisöllisyyteen ja osallisuuden edistämiseen liittyvän osaamisen kehittyminen
 • yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavien yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto
 • keskeisten sidosryhmien, henkilöstön ja opiskelijoiden monipuolinen osallistaminen ja rooli hankkeen kehittämistoiminnassa
 • yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen erilaisten kohderyhmien tarpeet huomioiden (mukaan lukien erityinen tuki)

Esedun erityispainotukset hankkeessa

 • oppilaitoksen ominen työntekijöiden ja opiskelijoiden sitouttaminen yhteisölliseen toimintaan
 • tutor-toiminnan kehittäminen
 • orientaatiojakso erityisesti niille opiskelijoille, jotka tulevat jatkuvan haun kautta
 • työkykypassi käyttöönotto oppilaitoksessa

Toimenpiteet

 • osallistavia toimintatapoja :toimintaympäristöjen opiskelijalähtöisyys (tilat, tapahtumat ym.), Zoomi-hankkeen toimintojen hyödyntäminen
 • opiskelijayhdistys- ja tutortoimintaa (esim. kv- ja digitutorit) opiskelijayhdistys-tutorvierailut/verkkokohtaamiset
 • toiminnan aktivointimallit
 • työkykypassi
 • orientaatiojaksomallia jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille
 • opiskeluhuoltopalvelujen piirin uutena tulevien opiskelijoiden palvelut ja niiden toteuttaminen yhteistyössä kuntien opiskeluhuollon toimijoiden kanssa

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642 ja koulutuspäällikkö Marja Teräväinen 044 711 5700

YHESSÄ 13.12.2017 - 31.12.2019

Toteuttajat

Edupoli
Ekami
Kainuun ammattiopisto
Savon ammattiopisto, hallinnoija
Ylä-Savon ammattiopisto
Riveria
SAMIedu

Budjetti

403 500 e, josta Esedun osuus on 57 940 e. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Jaa sivu