Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Edistetään nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä

1.8.2019 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä on alueen toisen asteen opiskelijat (lukio ja ammatillinen koulutus), korkea-asteen opiskelijat ja kaikkien kouluasteiden opettajat.

Välilliset kohderyhmät muodostuvat alueen yrityksistä, järjestöistä ja muista elinkeinoelämän toimijoista.

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen.

Päätavoitteita ovat:

1) Yrittäjyyskasvatuksen polun rakentaminen kaikkiin alueen kuntiin
2) Vahvan alueellisen yrittäjyyskasvatusverkoston luominen kaikkiin kuntiin

Toimenpiteet

WP 1: Yrittäjyyskasvatuskokeilut yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa

WP 2: ”Yrittämään oppii yrittämällä” -yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille

WP 3: Opettajien koulutus

WP 4: Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

Lisätietoja

Taisto Hirvonen, taisto.hirvonen@esedu.fi, 050 3890987

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon 1.8.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattkorkeakoulu Oy, Xamk
Osatoteuttaja(t): Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Budjetti

747992 €, josta Esedun osuus 70200 €

Jaa sivu