Kehittämishankkeet

Hanketoiminta - kehitämme entistä osaavampaa Esedua

Etelä-Savon ammattiopisto tunnetaan ketteränä kehittäjäorganisaationa, jolla on laaja ja monipuolinen hanketoiminta. Hankkeilla edistämme niin oman koulutustehtävämme edellytyksiä onnistua kuin maakunnan yritysten osaamista, kilpailukykyä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Olemme myös haluttu kumppani sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankeverkostoissa.

Tervetuloa tutustumaan meidän monipuoliseen kehittämishanketoimintaan!

Käynnissä olevat hankkeet

AIKU

Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Lue lisää

Arjen kiertotalous (ARKI)

Tavoitteena edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla

Lue lisää

DIGI2GO

Virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia työvälineitä opinto-ohjaukselle

Lue lisää

Digisti parempi

Uudenlainen mahdollisuus opettaa, oppia ja opiskella.

Lue lisää

JoPeda

Oppilaitosten pedagogisen johtamisen kehittäminen

Lue lisää

KOHITEKO

Kohti hiilineutraalia osaamisen ekosysteemiä

Lue lisää

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

Lue lisää

Koulutusportti

Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

Lue lisää

KYNNYKSELLÄ

KYNNYKSELLÄ-hanke (OKM)

Lue lisää

Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon

Lue lisää

Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Lue lisää

Metsäalan osaajat 2020

Hanke edistää puuhuoltoyritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen yrittäjävetoisia yhteiskehittämisen kokeiluja

Lue lisää

OikeusOsata Turva

Kehitetään opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuusosaamista ja turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja

Lue lisää

OmaPolku

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen

Lue lisää

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon

OVI

Lue lisää

OSKU

Osaaminen kuntoon

Lue lisää

Perusteista poluille

Laadukkaampaa opetusta, ohjausta ja oppimista uusien toimintamallien muodossa

Lue lisää

PUUSTI

Puun tarjonnan kestävä edistäminen

Lue lisää

ReissuEllu

Hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö –hanke

Lue lisää

RINKI

RINKI -hanke (OKM)

Lue lisää

Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan se...

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toiminta-mallista

Lue lisää

UTK

UUTTA TYÖTÄ JA OSAAMISTA KIERTOTALOUDESTA

Lue lisää

VALTO

Valmiuksien kehittäminen toimeksiantotyyppisillä työmarkkinoilla

Lue lisää

VAVE

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Lue lisää
Jaa sivu