Hankejulkaisut

Ytimessä opiskelija ja hänen osaamisensa - Kokemuksia uudenlaisen osaamisen kehittämisestä

”Keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa” kirjoittaa Arja Seppänen julkaisun avaussanoissa ja jatkaa ”Mutta miten käy opettajien? Uudistus ravistelee opettajia irti vanhoista rooleistaan. Uhkakuvien sijaan uudistumisen voi nähdä hyvänä mahdollisuutena.”

Lue hänen ajatuksistaan, neljästä kokeilusta ja siitä, miten oppisopimus integroituu opetukseen reformin myötä.

Hanketta ovat olleet tekemässä Savon ammatti- ja aikuisopisto (uusi nimi1.1.18 alkaen Savon ammattiopisto), Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (uusi nimi1.1.18 alkaen Samiedu),

Pohjois-Karjalan ammattiopisto (uusi nimi1.1.18 alkaen Riveria) ja Etelä-Savon ammattiopisto, joka oli hankkeen koordinaattori.

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Avoin ammattiopisto Etelä-Savossa ja OpinOvi (Etelä-Savo)-hankkeet ovat kehittäneet ohjauksen ja tuen asiakaslähtöisiä menetelmiä, joissa keskeistä on ollut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomiointi, verkostotyöskentely ja moniammatillisuus.

Tutustu hankkeiden yhteisjulkaisuun:
Joka itseensä uskoo hän taitonsa tuplaa

Yksilöllisiä opinpolkuja työvaltaiseen opiskeluun

Käsikirjan tavoitteena on antaa opettajille ja muille asiasta kiinnostuneille tietoa tutkinnon osittain suoritettavien opintojen toteuttamiseen työelämässä. Käsikirja sisältää pilotoituja malleja opinnollistamiseen.

Käsikirjassa käydään lävitse myös Mikkelin Toimintakeskus ry:n kehittämä palvelutuote, joka on Esedun opiskelijoiden käytettävissä opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

Mikkelin kaupungin kehittämänä työllistämisperusteinen oppisopimus on tarkoitettu pääasiassa pitkään työttömänä olleille ja/tai vailla ammatillista tutkintoa oleville työnhakijoille.

Keskeistä oppisopimusten tekemisessä on se, että ne suunnataan aloille, joissa valmistumisen jälkeiset työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka. Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008-2014

Lisää tästä linkistä

 

 

Jaa sivu