Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitotyössä

Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitotyössä

Koulutuksessa saat perustiedot laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottoon sekä opit käytännössä verinäytteen ottamisen.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskenteleville hoitotyöntekijöille.

 

Koulutuksen sisältö

 • näytteenottovälineistö ja näytelaadun tunnistaminen
 • aseptiikka näytteenottoprosessissa
 • näytteiden otto, säilytys ja kuljetus
 • erilaiset näytteenottotekniikat
  • ihopistosnäytteenotto
  • laskimonäytteenotto turvaneulalla
 • näytteenottoergonomia ja erilaiset näytteenottoympäristöt
 • verialtistustapaturmat
 • käytännön harjoitteet eri näytteenottotekniikoin

Tulevat koulutukset

Juuri nyt ei haussa