Tieturvakortti

Tieturvakortti

Tieturva 1 ja Tieturva 2 -koulutukset

Tieturva on koulutusohjelma, jolla varmistetaan tiellä työskentelevien tietotaso liikenteen aiheuttamista vaaratekijöistä ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä. Koulutuksessa perehdytään liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin sekä työskentelypaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Tieturvakortti on todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä vaaroja. Yleisillä teillä työskentely taas aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Sitä tekemään ja johtamaan saa käyttää vain huolellisia ja päteviä henkilöitä. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskoulutus. Tieturva 2 on jatkokoulutus yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

 

Tavoite

Tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnjohdon liikenne- ja työturvallisuuteen liittyvää asiantuntemusta. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa työmaiden liikenteen ohjausta ja opastaa tiellä tehtävissä töissä turvallisten työmenetelmien käyttöön.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Liikenneviraston tiealueilla työskenteleville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

  • riskit tiellä työskentelyssä
  • miten huolehdin muun tienkäyttäjän turvallisuudesta
  • miten huolehdin omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta
  • kirjallinen koe päivän aiheista
  • koekysymysten käsittely ja loppukeskustelu

Lisätietoa koulutuksista:

 

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682

hakupiste@esedu.fi