Erityinen tuki

Erityisen tuen toteutus

Erityisen tuen tehtävänä on turvata opiskelijalle riittävä tuki opintojen aikana. Etelä-Savon ammattiopistossa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa.

Erityisen tuen opiskelijalle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, jossa määritellään opiskelijan tuen perusteet ja toteutus yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa. Erityisen tuen prosessin käynnistymisestä vastaa vastuuohjaaja yhteistyössä alan erityisopetusvastaavan kanssa. Erityisen tuen suunnitteluun voivat tarvittaessa osallistua muut opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat tahot.

Erityisen tuen toteutumista seurataan ja uusia suunnitelmia erityisen tuen suhteen tehdään säännöllisesti opintojen aikana. Jos opiskelija ei enää tarvitse erityistä tukea, voidaan erityisen tuen päätös purkaa.

Erityisen tuen käytännön toteutuksesta huolehtivat vastuuohjaajat, opettajat, erityisopettajat, alojen erityisopetusvastaavat, opinto-ohjaajat ja taitovalmentajat.

Tutustu myös:
Erityisen tuen toteuttamissuunnitelma

Ammatillisten tutkinnon osien erityinen tuki

Oman alan erityisopetusvastaava (erva) on apuna ammatillisten aineiden erityisen tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Erityisopetusvastaava on yhdessä koulutuspäällikön kanssa suunnittelemassa erityisen tuen resurssien käyttöä alalla.

Ammatillisissa tutkinnon osissa erityinen tuki voi olla esimerkiksi opettajan antamaa lisäohjausta, pienryhmäopetusta tai taitovalmentajan antamaa tukea. Lisäksi voidaan hyödyntää samanaikaisopettajuutta.

Erityisopetusvastaavat

Mikkeli

 • Asko Tolvanen (maatalous-, puutarha- ja metsäala)
 • Eijakaarina Yliranta (sosiaali- ja terveysala)
 • Tarja Seppänen (pintakäsittelyala, kone- ja tuotantotekniikka)
 • Elina Huopalainen (puuala, rakennusala, käsi- ja taideteollisuusala/puu, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala/kiinteistöhoito)
 • Jouko Antioja (talotekniikka)
 • Kirsi Noponen (VALMA)
 • Henna Kääriäinen (ravintola- ja cateringala, matkailuala, elintarvikeala)
 • Anna-Kaisa Turpeinen (puhtaus- ja kiinteistöpalveluala/kotityöpalvelut ja toimitilahuolto)
 • Johanna Taavitsainen (liiketoiminta)
 • Päivi Särkkä-Lehkonen (käsi- ja taideteollisuusala/teva)
 • Teuvo Särkkä (autoala)
 • Asko Tolvanen (oppisopimuskoulutus)
 • Tiia Tiusanen (hiusala)
 • Heli Eriksson (logistiikka)
 • Tommi Laitinen (sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka (datanomi), tieto- ja tietoliikennetekniikka (ICT-asentaja))
 • Marjuska Falck (turvallisuusala)
 • Antti Pylkkänen (ammatillinen erityisopettaja, Raviradantie)

 

Pieksämäki

 • Pasi Vuohelainen (autoala)
 • Eevi Dannenberg (tieto- ja viestintätekniikka, datanomi)
 • Pasi Venäläinen (metsäala)
 • Marko Haimila (sähkö- ja automaatioala)
 • Laura Laak-Alén (hius- ja kauneudenhoitoala)
 • Hanna-Kaisa Nikkarinen (ravintola- ja cateringala)
 • Matti Suihkonen (kone- ja tuotantotekniikka)
 • Samu Toivanen (rakennusala)
 • Tuomo Rytkönen (liiketoiminta)
 • Päivi Hannele Ylönen (sosiaali- ja terveysala)
 • Jari Rissanen (ammatillinen erityisopettaja, tekniikka)

 

Yhteisten tutkinnon osien erityinen tuki

Yhteisten tutkinnon osien (ytojen) erityisestä tuesta vastaavat yto-opettajat ja laaja-alaiset erityisopettajat. Laaja-alaiset erityisopettajat voivat olla mukana yto-tunneilla tai järjestää pienryhmäopetusta. Lisäksi oppilaitoksessa on pajamuotoista toimintaa, esim. Jelppari, Soppi ja Jees-paja, jossa opiskelijat voivat tehdä ytoja joustavan suunnitelman mukaan.

Laaja-alaiset erityisopettaja ovat mukana tarvittaessa myös muissa erityiseen tukeen liittyvissä asioissa.

Mikkeli

Raviradantie, Salosaari ja Kinnari
Erkka Karjalainen
puh.040 776 2773
erkka.karjalainen@esedu.fi

Otavankatu
Mikko Vahvaselkä
puh. 044 711 5909
mikko.vahvaselka@esedu.fi

Jatkuva haku 
Annukka Liikanen
puh. 050 389 2343
annukka.liikanen@esedu.fi

Pieksämäki

Sanna Korhonen
puh. 040 305 6611
sanna.korhonen@esedu.fi

Jaa sivu