Arviointi

Saat opettajilta ja työpaikkaohjaajilta palautetta osaamisesi kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Palautteen tavoitteena on kannustaa ja ohjata sinua saavuttamaan HOKSissa asettamiasi tavoitteita ja kehittää sinun itsearviointitaitojasi.

Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan näytöllä, jota täydennetään mahdollisella muulla arvioinnilla. Osaamisen arvioinnissa arvioidaan ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista. Arviointi-asteikko on valtakunnallinen ja siinä on määritelty hyväksyttävän suorituksen, tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) osaamisen tasot. Tutkinnon osan arvosanasta päättää opetuksesta vastaavat opettajat. Opettajat kirjaavat arvosanasi opintosuoritusrekisteriisi kahden viikon kuluessa tutkinnon osan suorittamisesta.

1.8.2018 jälkeen opintonsa aloittavilla opiskelijoilla arviointiasteikko on viisiportainen: tyydyttävä (T1-T2), hyvä (H3-H4) ja kiitettävä (K5).

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan arviointiasteikolla T1-K3. Uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelevilla arviointiasteikko on T1-K5.

Uusiminen ja korottaminen

Jos et ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja tai näyttöjä hyväksytysti tai jos haluat korottaa saamaasi arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen.

Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osan arvosanaa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Jos olet tyytymätön tutkinnon osan arviointiin, voit pyytää kirjallisesti, että opettaja tarkistaa arvioinnin.  Jos olet tarkistuspyynnön jälkeen tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen kirjallisesti oikaisua valtakunnalliselta työelämätoimikunnalta. Tarkemmat ohjeet menettelystä saat vastuuohjaajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Jaa sivu