Näytöt

Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Perustellusta syystä näytön voi tehdä myös oppilaitosympäristössä.

Näytöt sijoittuvat koko opintojen ajalle. Laadit näyttösuunnitelman ennen näyttötilanteita opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Näyttöjä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Arviointiasteikko on valtakunnallinen ja siinä on määritelty tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) osaamisen tasot. Arviointiasteikko muuttuu elokuussa 2018 viisiportaiseksi (T1-K5) uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelevilla.

Jaa sivu