Perustutkinnon rakenne ja henkilökohtaistaminen

Perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat 1.8.2018. Syksyllä 2018 opintonsa aloittavat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Aiemmin opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun aloittamillaan tutkinnon perusteilla.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne (kuvan saa isommaksi klikkaamalla)

Henkilökohtaistaminen

Opiskelu käynnistyy osaamisen tunnistamisella. Teet opettajasi kanssa osaamiskartoituksen, jossa verrataan työkokemustasi, aiempia koulutuksiasi ja muutoin hankkimaasi osaamista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena on, että opiskelet niitä asioita, joista sinulla ei ole vielä riittävästi osaamista. Tätä prosessia kutsutaan henkilökohtaistamiseksi ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Osaaminen ratkaisee: opiskeluun käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti.

Opiskelet joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja myös virtuaalisissa ympäristöissä. Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla (näyttö).

Jaa sivu