Perustutkinnon rakenne ja henkilökohtaistaminen

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opinnot suoritetaan niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jotka ovat voimassa opintojen aloituspäivänä.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat

Sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat
 • Valinnaiset tutkinnon osat

Perustutkinnon laajuus yhteensä 180 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp:

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen laajuus, vähintään 6 osp:

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp:

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • työelämässä toimiminen
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • kestävän kehityksen edistäminen

Henkilökohtaistaminen

Opiskelu käynnistyy osaamisen tunnistamisella. Teet opettajasi kanssa osaamiskartoituksen, jossa verrataan työkokemustasi, aiempia koulutuksiasi ja muutoin hankkimaasi osaamista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena on, että opiskelet niitä asioita, joista sinulla ei ole vielä riittävästi osaamista. Tätä prosessia kutsutaan henkilökohtaistamiseksi ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Osaaminen ratkaisee: opiskeluun käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti.

Opiskelet joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja myös virtuaalisissa ympäristöissä. Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla (näyttö).

 

Jaa sivu