Perustutkinnon rakenne ja henkilökohtaistaminen

Perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatilliset perustutkinnot uudistuivat 1.8.2018. Aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Aiemmin opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun aloittamillaan tutkinnon perusteilla.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne (kuvan saa isommaksi klikkaamalla)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp:

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen laajuus, vähintään 6 osp:

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp:

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • työelämässä toimiminen
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • kestävän kehityksen edistäminen

Henkilökohtaistaminen

Opiskelu käynnistyy osaamisen tunnistamisella. Teet opettajasi kanssa osaamiskartoituksen, jossa verrataan työkokemustasi, aiempia koulutuksiasi ja muutoin hankkimaasi osaamista tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena on, että opiskelet niitä asioita, joista sinulla ei ole vielä riittävästi osaamista. Tätä prosessia kutsutaan henkilökohtaistamiseksi ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Osaaminen ratkaisee: opiskeluun käytetty aika vaihtelee yksilöllisesti.

Opiskelet joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja myös virtuaalisissa ympäristöissä. Osoitat ammattitaitosi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla (näyttö).

 

Jaa sivu