Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu Esedussa

Osa opiskelustasi tapahtuu verkossa ja verkon välityksellä. Verkko-opiskelu on siis tärkeä osaamisen hankkimisen menetelmä. Kaksi keskeisintä verkko-oppimisympäristöä Esedussa ovat Moodle ja O365. Opiskelussa hyödynnetään paljon myös muita verkkoympäristöjä ja –työvälineitä.

Verkossa opiskelu on usein monipuolista sisältäen erilaisia materiaaleja (video, teksti, kuvat), linkkejä, tehtäviä ja esimerkiksi oppimispäiväkirjan kokoamista. Oppimisympäristössä voit myös keskustella, työstää yhteisiä dokumentteja ja vaikka seurata videoluentoa, riippuen opiskeltavasta aiheesta ja opettajasta. Kyseessä on siis eräänlainen virtuaalinen luokkahuone.

Verkko-opiskeluun liittyy yleensä paljon itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa. Jos lukujärjestyksessäsi lukee verkko-opintoja tai etäpäivä, se ei siis tarkoita vapaapäivää! Verkko-opiskelu antaa usein kuitenkin mahdollisuuden opiskella itsellesi sopivaan tahtiin ja sopivana ajankohtana. Osa opinnoista on tehtävissä myös täysin etäopintoina esimerkiksi työelämäopintojen rinnalla. Verkko-oppimisympäristö on suljettu ulkopuolisilta eli vaatii kirjautumisen. Sinun tehtäviäsi eivät siis näe muut kuin omat opettajasi ja sinä itse.

Tietokoneen peruskäyttötaidot ovat edellytys onnistuneille verkko-opinnoille. Kirjauduttuasi sisään oppimisympäristöön, seuraa tarkasti kurssille laadittuja ohjeita. Tukea ja ohjausta verkko-opiskeluun saat opettajilta ja ePisteen it-tukihenkilöiltä. Heti opintojen aluksi kannattaa myös miettiä itsellesi oma tukiverkosto niistä läheisistä ja kavereista, joilta saat apua ja tukea mm. teknisiin ongelmiin esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin. Mikäli sinulla ei ole tietokonetta, voit tulla tekemään verkko-opintojasi Esedun itseopiskelupisteisiin, jotka sijaitsevat osoitteissa:

Mikkeli

Otavankatu 4, alakerta (opastus pääaulasta)

Raviradantie 8-10, Länsiväylä, opiskelijoiden taukopiste (2 tietokonetta)

Pieksämäki

Kuusitien aulatila (2 tietokonetta)

Entteristä ohjausta verkossa opiskeluun

Entteri on verkko-opiskelijoille suunnattu tila, jossa työskentelee eri alojen opettajia. Opettajat tarjoavat yleistä ohjausta ja opastusta verkossa opiskeluun. Entteriin voit tulla myös opiskelemaan, etenkin jos kaipaat mahdollisuutta kysyä samalla neuvoja opettajalta.

Entterin päämaja sijaitsee Mikkelissä osoitteessa Otavankatu 4, Keidas (pääovesta heti vasemmalla, opiskelijaravintola Ilonan vieressä):

Otavankadun Entterin aukioloajat muuttuvat vuoden 2020 alussa.
Entteri on auki seuraavasti:
ma-ti klo 12-16
ke klo 14-18
to klo 12-16
pe klo 8-12.

Raviradan Entteri lopettaa toimintansa ja toiminta keskittyy näin ollen Otavankadulle. Tervetuloa Otavankadun Entteriin myös Raviradantien opiskelijat.

Pieksämäen, Salosaaren ja Kinnarin Entteri -päivystys on suunnitteilla ja toiminta otetaan käyttöön kevään 2020 aikana.

ePISTE auttaa teknisissä ongelmissa.

Entteristä saat ohjausta myös puhelimella

Mikäli verkko-opinnot aiheuttavat päänvaivaa, voit pyytää neuvoa ja ohjausta verkko-opintoihisi myös puhelimella.

Entterin puhelinnumero on 040 757 5511. Entterin puhelimeen vastataan Entterin olessa auki. Halutessasi voit lähettää myös Whatsapp viestin tai soittaa vaikkapa videopuhelun. Otathan yhteyttä!

Entterissä kokeillaan etäohjausta

Entteristä saa nyt myös etäohjausta. Etäohjaus tarkoittaa sitä, että voit halutessasi ottaa etäyhteyden Entteri päivystäjään omalla tietokoneellasi ja kysyä neuvoa ja ohjausta verkko-opintoihisi liittyvissä kysymyksissä kotona opiskellessasi.

Etäohjaus tapahtuu Office365 Teams Entteri Teamsillä. Ohjeet Entteri Teamsiin liittymiseen saat tältä videolta.

Tervetuloa etäohjaukseen Entterin Teamsiin torstaisin klo 20-21.

Tarjonta

Suuri osa opinnoistasi sisältää osittain myös verkossa opiskelua. Mahdollisuus täysin etänä tai monimuoto-opiskeluna verkossa suoritettaviksi opinnoiksi Esedussa ovat seuraavat (päivittyvä lista, päivitetty 11.6.19):

  • Yhteiset tutkinnon osat
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:
    • Valinnaiset tutkinnonosat
    • Vammaistyön sekä Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalat
  • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, AMK-polku, vain jatkuva haku

XAMK eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa verkossa suoritettavia opintoja ilmaiseksi Esedun opiskelijoille. Voit liittää erilaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja osaksi omaa tutkintoasi ja/tai opiskella ns. alakohtaisia jatkoväyläopintoja, joiden avulla saat hakukelpoisuuden ns. jatkoväylähakuun Tutustu XAMKin avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opetustarjontaan ja jatkoväyläopintoihin, ja keskustele sitten asiasta opinto-ohjaajan kanssa.

Avoimet ammatilliset opinnot –sivuston kautta voit tutustua ja hakeutua toisten ammatillisten oppilaitosten verkko-opintoihin. Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Osaaminen hankitaan palvelun kautta ja osoitetaan yleensä sen jälkeen omassa oppilaitoksessa. Tutustu Avointen ammatilliset opinnot –palvelun tarjontaan ja keskustele sen jälkeen opinto-ohjaajan kanssa.

 

eSanasto - tutustu verkko-opiskeluun liittyviin termeihin

Verkko-opiskelu on oppimista verkon välityksellä. Tietoa haetaan, sovelletaan ja ymmärretään verkkoyhteyksiä ja -palveluja hyödyntäen. Verkko-opiskelu voi sisältää etäopetusta ja itseopiskelua.

Lähiopetuksessa opettaja ja opiskelija ovat fyysisesti samassa, jaetussa tilassa. Opetuksen tukena voi olla verkkomateriaalia ja/tai verkkotehtäviä.

Etäopetus on verkon välityksellä tiettynä aikana tapahtuvaa opetusta. Opiskelija osallistuu opetukseen etänä esim. omalta kotikoneeltaan.

Itseopiskelussa opiskelija opettaa itseään annetun oppimistehtävän tai muulla tavoin rajatun aiheen puitteissa ilman koulutusta tai opiskelua ohjaavaa mentoria. Edelliseen voi liittyä merkittävää itseohjautuvuutta, itsereflektiota ja ajankäyttöä.

 

Monimuoto-opetuksessa yhdistyvät kasvokkain tapahtuva lähiopetus, verkon avulla tapahtuva etäopetus ja opiskelijan itseopiskelu.

Käänteinen opetus, luokkahuone (flippedlearning, classroom) on monimuoto-opetusta, jossa hyödynnetään etukäteen verkossa opiskeltavia opetusmateriaaleja. Lähiopetukseen jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijan väliselle vuorovaikutukselle.

Hybridiopetuksessa opiskelijoita on yhtä aikaa sekä luokkahuoneessa lähiopetuksessa että verkkoyhteyden avulla etäopetuksessa.

Verkkokurssi on kokonaan verkkoon suunniteltu opintokokonaisuus, jossa opiskelija työskentelee ohjatusti ohjeistetun aikataulun mukaan haluamassaan paikassa.

Nonstop-periaate viittaa siihen, että opiskelijalla on mahdollisuus itse valita opintojen (kurssin, opintokokonaisuuden tms.) aloitusajankohta ja suorittaa opinnot omassa tahdissaan, yleensä kuitenkin tiettyjen aikaraamien sisällä.

Jaa sivu