Jatko-opinnot

Valmistuttuasi sinulla on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin ja urasuunnitelmiin tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden ajan.

Jatko-opintoihin hakeutuminen

Kaikki suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustieto on kerätty osoitteeseen Opintopolku.fi. Hakeutuminen valtakunnallisissa koulutushauissa tapahtuu Opintopolku-järjestelmän kautta. Kun kiinnostava koulutus löytyy, ryhdy aktiivisesti tutustumaan myös oppilaitosten omiin nettisivuihin, joilta löydät tarkempaa tietoa koulutuksien sisällöistä. Erityisesti korkeakouluilla on paljon tietoa koulutuksista heidän omilla nettisivuillaan.

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden kaikille kouluasteille sekä kaikille aloille. Tällä sivulla esitellään jatko-opintomahdollisuuksia pintapuolisesti, jotta tiedät mahdollisuutesi ja tarjonnan kirjon. Kaikki ovet ovat avoinna!

Kevään 2021 jatko-opintoinfopaketti (PDF)

Amiksesta luonteva väylä ammattikorkeakouluopintoihin

Ammatillisesta perustutkinnosta on luontevaa jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheistä ja tutkintoihin kuuluu työharjoittelua. Ammattikorkeakouluopintojen kesto vaihtelee aloittain ja tutkinnoittain, opiskeluaika on 3,5-4,5 vuotta.

Voit hakeutua ammattikorkeakouluun mille alalle tahansa. Hakeutuminen tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta ja tarkempaa tietoa tutkintojen sisällöistä saat ammattikorkeakoulujen omilta nettisivuilta. Hakuaika on keväisin ja syksyisin, syksyllä koulutustarjonta on rajatumpaa. Lisätietoja mm. Opintopolku.fi ja Ammattikorkeakouluun.fi.

Yksi vaihtoehto ammattikorkeakouluopintoihin ovat avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, joita pystyt suorittamaan esimerkiksi töiden ohella. Ammattikorkeakoulut tarjoavat lyhyitä, muutaman kerran lähiopetusta vaativia kursseja sekä pitkäkestoisempia, lukuvuoden mittaisia koulutuksia, joista kertynyttä osaamista voidaan mahdollisesti tunnustaa tutkintoon, jos päädyt tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta löydät parhaiten tietoa sinua kiinnostavan ammattikorkeakoulun sivuilta. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Lisätietoja mm. Opintopolku.fi.

Tiedeyliopistot – kiinnostavatko akateemiset opinnot?

Ammatillisesta perustutkinnosta sinun on mahdollista jatkaa myös ns. tiedeyliopistoihin. Hakeutuminen yliopistoihin tapahtuu samassa haussa ammattikorkeakoulujen kanssa Opintopolku.fi-palvelussa pääasiallisesti keväisin. Tarkempia tietoja yliopisto-opinnoista saat yliopistojen omilta nettisivuilta.

Yliopistot tarjoavat maksullisia avoimia yliopisto-opintoja. Tarjolla on usein opintokokonaisuuksia, jotka voidaan tunnustaa tutkintoon, jos päädyt yliopisto-opiskelijaksi. Avoimen yliopisto-opintojen kautta pääset hyvin tutustumaan siihen, mitä yliopisto-opinnot vaativat. Lisätietoja mm. Opintopolku.fi.

Uudelleen amikseen?

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittamalla voit täydentää osaamistasi ja parantaa työuralla etenemisen mahdollisuuksiasi. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat työelämässä suoritettavia tutkintoja. Yleensä ammattitutkinnot vaativat noin kolmen vuoden työkokemuksen alalta ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen viiden vuoden työkokemuksen alalta.

Alan vaihto mielessä? Toinen ammatillinen perustutkinto

Jos haluat vaihtaa kokonaan ammattialaa, tutustu oppilaitoksen tarjoamiin koulutusaloihin.  Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä ESEDUpisteeseen. Ennen opintoihin hakeutumista kannattaa selvittää opintojen suorittamisen taloudelliset edellytykset eli millä rahoitat opintosi.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille ja vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Oppisopimus kaikkiin tilanteisiin

Oppisopimuksella pystyt suorittamaan sekä ammatillisia perustutkintoja että ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimusopiskeluun tarvitset työpaikan, joka on valmis kouluttamaan sinut haluamaasi tutkintoon. Olet siis työsuhteessa työnantajaan ja sinulle maksetaan palkkaa tekemästäsi työstä. Oppisopimuksesta saat tietoa paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

Muut mahdollisuudet – niitä on valtavasti!

Edellä mainittujen koulutusmuotojen lisäksi on tarjolla valtavasti niin yksityisten yritysten kuin julkisten palveluidenkin tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. Työnantajat voivat järjestää lisäkoulutusta työpaikoille työntekijöiden osaamistarpeiden mukaisesti. Monet työelämässä vaadittavat pätevyyskoulutukset kuten ensiapu, työturvallisuus jne. ovat päivitettävää osaamista. TE-palveluiden kautta on mahdollisuus päästä myös työvoimapoliittiseen koulutukseen, jos joudut pidemmäksi aikaa työttömäksi. Näiden koulutusten kautta päivität ja muunnat osaamistasi työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen mukaiseksi.

Mikäli yliopisto-opiskelu kiinnostaa enemmänkin ja koet tarvetta suorittaa lukion ennen yliopistoon siirtymistä, voit hakeutua aikuislukioihin lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa suorittamaan. Aikuislukiossa toteutetaan usein opintoja sekä päiväopintoina että iltaopintoina, joten töiden teon ohellakin opintojen suorittaminen on mahdollista. Lisätietoja mm. Aikuislukiot.fi.

 

Kansanopistot ja kansalaisopistot tarjoavat myös valtavan määrän mahdollisuuksia itsensä sivistämiseen ja ammattitaidon kartuttamiseen. Ne tarjoavat pidempiä opintojaksoja ja lyhyempiä kursseja esimerkiksi asiakaspalvelussa tarvittavien kielten parantamiseen.

Katso lisää:

Jaa sivu