Oman uran suunnittelu

Olet valmistumassa ammattiin. Nyt on aika pysähtyä ja keskittyä pohtimaan omaa osaamistasi, mahdollisuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja yleensäkin, mitä elämältä haluat? Valinnat, joita nyt teet, ovat tärkeitä tulevaisuutesi kannalta.

Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuuden toiveesi. Urasuunnittelu on koko työelämän kestävä prosessi, joka muuttuu omien tavoitteiden ja osaamisen selkiytyessä. Juuri urasuunnittelu vahvistaa itsetuntemustasi, koulutustietouttasi ja työmarkkinatuntemustasi. Se auttaa sinua kehittämään itseäsi ja myös valmistautumaan ammatillisiin muutostilanteisiin. Urasuunnitteluun täytyy siis asennoitua riittävällä vakavuudella.

Urasuunnittelussa täytyy huomioida ainakin seuraavia vaiheita:

  • Missä olen nyt ja mihin olen menossa?
  • Mikä minua kiinnostaa ja mitä osaan?
  • Millaisia vaihtoehtoja minulla on?
  • Millaisiin työtehtäviin haluan sijoittua valmistuttuani?
  • Millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia minulla on?
  • Miten toteutan suunnitelmani?

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa omat persoonalliset piirteesi ja taipumuksesi tulevat parhaiten esille. Haluat varmasti viihtyä työssäsi ja kehittyä edelleen ammattilaisena. Oman urasuunnitelmasi saat kätevästi tulostettua Wilmasta.

Jaa sivu