Kummi- ja mentoritoiminta

Etelä-Savon YES Kummit

Yeskummit.fi -palvelu on tehty oppilaitosten avuksi yrittäjien ja muiden työelämän edustajien löytämiseksi oppilaitos-yritysyhteistyöhön. Palvelussa voivat myös NY-yritystä toteuttavat opiskelijat hakea yritykselleen neuvonantajaa. YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka
toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä.

Mentorointiapua Pieksämäellä

Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset henkilöt ovat kouluttautuneet mentoreiksi antaakseen kokemustaan ja verkostojaan muiden yrittäjien käyttöön. Mentorin kanssa toimivan yrityksen vetäjä pääsee keskustelemaan itseään askarruttavista asioista, voi testata kehittämisideoitaan tai yritystoiminnan muutoksiin liittyviä ajatuksiaan. Mentorit auttavat erittäin mielellään myös oppilaitoksessa toimivia NY-yrityksiä.

NY-yrittäjä, ota rohkeasti yhteys Etelä-Savon YES-kummeihin tai Pieksämäellä toimiviin mentoreihin, niin saat apua ja sparrausta oman NY-yrityksesi toimintaan!

Jaa sivu