NY (vuosi yrittäjänä) -ohjelma

Syty uuden oppimisesta, kehitä myyntitaitojasi ja opi raha-asioista!

NY (vuosi yrittäjänä-ohjelma) yritys on opiskeluaikana perustettu yritys, joka myy konkreettisia tuotteita tai palveluita asiakkailleen. NY-yrityksen avulla opiskelija saa kuvan yritysmaailman toiminnasta ja ohjelma avaa työelämässä tärkeiden taitojen merkitystä. Osallistujille tulevat tutuksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet ja he oppivat etsimään ja arvioimaan omaa yritysideaansa sekä voivat kokeilla idean toimivuutta käytännössä.

NY-yritys toimii oikean yrityksen tapaan, mutta toimijoina ovat opiskelijat ja yrityksen toiminta-aika on rajattu yhteen lukukauteen tai kalenterivuoteen. NY-yrittäjien toiminnasta saama voitto on veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia. Verotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan, katso verohallinnon ohjeet NY-yrityksille.

NY-yrityksen noin vuoden mittainen elinkaari muodostuu yrityksen toimintojen suunnittelusta, perustamisesta, noin 3-6 kuukauden mittaisesta liiketoiminnallisesta jaksosta ja sen jälkeen yrityksen hallitusta lopettamisesta. Yrityksen toiminnan puolivälissä laaditaan osavuosikatsaus ja toiminnan lopussa tilinpäätös ja vuosikertomus.

Kannustamme kaikkien koulutusalojen opiskelijoita osallistumaan NY (vuosi yrittäjänä) toimintaan. Opiskelijoiden kannattaa perustaa omalla ammattialalla toimiva NY-yritys toisena tai kolmantena opiskeluvuotena, jolloin on jo karttunut alakohtaista osaamista ja kokemusta. Työelämäkokemusta omaavat opiskelijat voivat perustaa NY-yrityksen siinä vaiheessa, kun se on opiskelujen kannalta sopivaa.

Lisätietoja:

Yrittäjyyskoordinaattori
Johanna Koponen

puh. 040 689 7886, johanna.koponen@esedu.fi
(poissa 28.2.-9.3., 3.-6.4., 30.4.-4.5. ja 11.5.)

Opettaja
Leila Buur

puh. 044 711 5843, leila.buur@esedu.fi
Holvi pääkäyttäjä ja NY-yrityksen taloushallinto

 

NY-yrityksen ohjeet ja lomakkeet:

Toimintaohje (PDF)
NY-yrityssopimus
NY Perustamissopimus
NY Yhteistyosopimuspohja
NY Hallituksen kokous
Holvi-tili huoltajan suostumus ja ohjeet (PDF)
NY vakuutukset (PDF)
NY Verohallinto ohjeet (PDF)
NY laskupohja
NY Myyntiraportti osavuosikatsaus
NY tilintarkastuskertomus
NY VY vuosikertomus

Jaa sivu