NY (vuosi yrittäjänä) -ohjelma

Syty uuden oppimisesta NY-yritystoiminnan kautta!

NY (vuosi yrittäjänä-ohjelma) yritys on opiskeluaikana perustettu yritys, joka myy konkreettisia tuotteita tai palveluita asiakkailleen.

Ohjelman askeleet:

 • Ryhmästä yritykseksi
 • Suunnittelu ja perustaminen
 • Toiminnan aloittaminen
 • Myyntiä ja kilpailuja
 • Toiminnan lopetus ja kokemukset
 • Työelämä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

NY-yritys toimii oikean yrityksen tapaan, mutta toimijoina ovat opiskelijat ja yrityksen toiminta-aika on rajattu yhteen lukukauteen, lukuvuoteen, kalenterivuoteen tai 12 kuukauteen. NY-yrittäjien toiminnasta saama voitto on veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia. Verotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan, katso verohallinnon ohjeet NY-yrityksille.

Ohjelman oppimistavoitteet:

 • työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen
 • omien vahvuuksien löytäminen tekemisen kautta
 • vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen
 • omien ideoiden kehittäminen ja tuotteistaminen käytännössä
 • taloudellisen ajattelun kehittäminen
 • yrityksen toimintamallin oppiminen käytännössä

Kannustamme kaikkien koulutusalojen opiskelijoita osallistumaan NY (vuosi yrittäjänä) toimintaan. Opiskelijoiden kannattaa perustaa omalla ammattialalla toimiva NY-yritys toisena tai kolmantena opiskeluvuotena, jolloin on jo karttunut alakohtaista osaamista ja kokemusta. Työelämäkokemusta omaavat opiskelijat voivat perustaa NY-yrityksen siinä vaiheessa, kun se on opiskelujen kannalta sopivaa.

”Kokonaisuutena Vuosi yrittäjänä on ollut positiivinen kokemus. Se on rikastuttanut ja opettanut paljon, sillä nyt kaikilla on paremmat valmiudet ja jo valmiiksi kokemusta, jos tulevaisuudessa ajautuu takaisin yrittäjyyden syövereihin” – Pulla & Pätäkkä NY, Etelä-Savon II asteen NY finalisti 2018

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö
Taisto Hirvonen 
puh. 050 389 0987, taisto.hirvonen@esedu.fi

Opettaja
Leila Buur

puh. 044 711 5843, leila.buur@esedu.fi
NY-yrityksen taloushallinto

 

NY-yrityksen ohjeet ja lomakkeet:

Toimintaohje (PDF)
NY-yrityssopimus

Muut lomakkeet löydät Vuosi yrittäjänä -ohjelman sivulta

Jaa sivu