Yrittäjyyttä tukevia opintoja

Meillä sinulla on loistavat mahdollisuudet opiskella tulevaisuuden yrittäjyyttä.

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu ja perustaminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa korostuu näissä opinnoissa.

Valinnainen tutkinnon osa.

Osaat:

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamista.
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Opit ymmärtämään yrittäjyyttä sekä siihen liittyviä yritystoiminnan perusasioita kuten yritystoiminnan suunnittelua, liikeidean täsmentämistä ja kehittämistä, yhteistyökumppanien hankintaa, myyntiä ja markkinointia ja yrittäjämäistä toimintatapaa.

Valinnainen tutkinnon osa.

Osaat:

 • toteuttaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
 • syventää liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • toimia yrittäjänä
 • arvioida yrityksen toimintaa.

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp

Opit toimimaan yhteistyössä yrityksen tavoitteita edistäen ja ideoimaan liikeidean ja arvioimaan sen toteuttamismahdollisuuksia.

Yhteiset tutkinnon osat.

Oppisopimuksella yrittäjäksi

Oppisopimuksella yrittäjäksi

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto antaa sinulle valmiuksia:

 • arvioida omia edellytyksiäsi toimia yrittäjänä
 • laatia ja päivittää yrityksen liiketoimintasuunnitelman
 • suunnitella tai hyödyntää yrityksen kannalta tärkeät verkostot
 • käynnistää liiketoiminnan
Jaa sivu