Palvelumuotoilun valmennussarja 3.2. – 22.3.2021

Palvelumuotoilun valmennussarja 3.2. – 22.3.2021

Tervetuloa palvelumuotoilun valmennussarjaan 3.2. – 22.3.2021!

Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, jossa palvelu rakennetaan vastaamaan sekä asiakkaan tarpeita että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.

Palvelumuotoilun valmennussarja koostuu neljästä valmennuskerrasta (á 4 h), joiden sisällöt käsittelevät mm. palvelumuotoilun perusteita ja tavoitteita, palvelumuotoilun prosessia sekä sen toteuttamista. Valmennuksen aikana yritykset saavat työvälineitä oman toimintansa kehittämiseen palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen.

Valmennuksen ajankohdat *:

  • ke 3.2. klo 12-16 Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun
  • ke 17.2. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA I
  • ke 10.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun prosessi – OSA II
  • ma 22.3. klo 12-16 Palvelumuotoilun johtaminen

Ilmoittautuminen ke 27.1. mennessä osoitteessa: https://tinyurl.com/y5uudccu. Teams-linkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen pari päivää ennen jokaista valmennuskertaa.

Valmennussarja on räätälöity hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksille, jotka ovat ReissuEllu – hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hankkeen yrityskumppaneita. Valmennukseen voivat osallistua myös hankkeen ulkopuoliset yritykset.

Valmennus järjestetään Teamsin välityksellä, ja se on yrityksille maksuton. Toimivien yhteyksien takaamiseksi osallistujamääräksi on asetettu max 3 hlöä / yritys.

Kouluttaja: FT, palvelumuotoilun kouluttaja Marjo Kamila.

Valmennus toteutetaan ReissuEllu-hankkeen kautta, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä Savon elinkeino -, liikenne ja ympäristökeskus.

*Valmennuspäivien sisällöt:

1.valmennus ke 3.2. klo 12-16

Johdatus palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miksi se on ajankohtainen?

– Lähtökohtana muotoiluajattelun perusteiden ymmärtäminen.
– Palvelumuotoilun prosessimallin esittely pääkohdin.
– Asiakaskokemus on mielikuvakokemus – mistä mielteet syntyvät?
– Empaattinen asiakkaan kohtaaminen – mitä ja miten se saavutetaan?
– Mitä uutta palvelumuotoilu on tuonut palveluiden kehittämiseen?
– Mihin palvelumuotoilua voi soveltaa?

2. valmennus ke 17.2. klo 12-16

Palvelumuotoilun prosessi – OSA I
– Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin keskeiset alkuvaiheet: 1. tutkija ja määrittele; 2. ymmärrä ja kartoita.
– Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 1. ja 2. käytännön soveltamiseen.
– Palvelupolku – asiakkaan palvelutuokiot ja kontaktipisteet.
– Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely.

3. valmennus ke 10.3. klo 12-16

Palvelumuotoilun prosessi – OSA II
– Eritellään ja ymmärretään palvelumuotoilun prosessin seuraavat vaiheet: 3. kehitä ja ideoi; 4. toimita ratkaisu.
– Työkaluja ja menetelmiä vaiheiden 3. ja 4. käytännön soveltamiseen.
– Palvelumuotoilun oikean yritys-casen esittely ja caseen liittyneen työkalun harjoittelu yhdessä.
– Organisaation sisäisen palvelumuotoilun merkitys yrityksen menestystekijänä.

4. valmennus ma 22.3. klo 12-16

Palvelumuotoilun johtaminen
– Palvelumuotoilun projektin suunnittelu ja sen johtaminen.
– Palvelumuotoilun eri tasoja yrityksessä.
– Vinkkejä onnistuneeseen palvelun muotoiluun.
– Kohti muotoilulähtöistä organisaatiota – mitä pitää ottaa huomioon?
– Palvelumuotoilun briefin merkitys, mikäli palvelumuotoilu tilataan yrityksen ulkopuolelta.

– Yhteenveto valmennuskokonaisuudesta.

 

Lisätietoja valmennuksesta:

Marjo Kamila, +358 40 502 2690, marjo.kamila@netikka.fi

Kirsi Mättölä, +358 44 036 1606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Veera Manninen,  +358 50 4780 771, veera.manninen@mikseimikkeli.fi

  • Ajankohta:
3.2. klo 12:00 - 22.3. klo 16:00
  • Paikka:
Webinaari
Jaa sivu