Ammatillinen koulutus uudistuu

Reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen

Ammatillinen koulutus uudistuu, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2018. Reformi mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat ja yksilöllisemmät osaamisen kehittämisen polut. Asiakaslähtöisyys muuttaa toimintatapoja ja vastaa aikaisempaa paremmin työelämän toimintaympäristöjen muutokseen ja kasvavaan osaamistarpeeseen.  Esedu vie ammatillisen koulutuksen uudistusta hallitusti läpi.  Reformin tueksi laaditussa Esedun pedagogisessa ohjelmassa on huomioitu vuoden 2018 alusta voimaan astuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö. Ohjelmassa määritellään toiminnan keskeisiä periaatteita, se ohjaa pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Pedagogisen ohjelman periaatteet on huomioitu Esedun käytännön toimintaa ohjaavissa prosessikuvauksissa ja ohjeistuksissa.

Etelä-Savon Koulutus OY:n hallituksen hyväksymä pedagoginen ohjelma on olennainen osa Esedun toimintajärjestelmää ja se on laadittu strategiakaudelle 2018-2020. Ohjelmaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain Etelä-Savon Koulutus OY:n strategian päivittämisen yhteydessä. Vuoden 2018 aikana Esedu sparraa oppimisen muutoksia yhdessä tulevaisuuden tutkijoiden ja pedagogien kanssa. Ryhmäkeskeisestä koulun pidosta yksilöllisten oppimispolkujen malliin siirtyminen ei tapahdu ilman kokonaisvaltaista ajattelutavan muuttamista ja riskien hallinnan näkökulmasta on erittäin tärkeää, että vaiheittaista siirtymistä arvioidaan ja erilaisia malleja kokeillaan yhdessä tutkijoiden kanssa.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (48 §) edellyttää, että koulutuksen järjestäjä suunnittelee opiskelijan osaamisen hankkimisen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esedussa ammatilliset tutkinnon perusteet puretaan toteutussuunnitelmiksi, joiden pohjalta opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan.

Esedun toiminnasta tiedotetaan monipuolisesti ja tiedottamisessa huomioidaan asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (23 §) määritellyt koulutuksen järjestäjän vastuulla olevista tiedotettavat asiat.

Esedun pedagoginen ohjelma, tutkinnon perusteista johdetut toteutussuunnitelmat sekä erilliset koulutuksen järjestämistä koskevat prosessikuvaukset, ohjeistukset ja tiedotusmateriaalit muodostavat toimintaamme ohjaavan kokonaisuuden.

Jaa sivu