Digitaidot

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan digitaalista osaamista. Tavoitteenamme on, että kaikilla Esedusta valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet hyödyntää työssään ja arjessaan digitaalisuutta. Kannustamme opiskelijoita kehittämään omaa osaamistaan monipuolisesti ja ottamaan haltuun digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja jakamaan osaamista työelämässä.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämistä. Ne myös mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan. Työelämälähtöisessä osaamisen kehittämisessä verkkoympäristöt ja mobiililaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelijan ohjauksen. Mobiiliratkaisut helpottavat opiskelijan, ohjaajan ja opettajan vuorovaikutusta ja osaamisen kertymisen dokumentointia.

Monipuoliset simulaatio-oppimisympäristömme sekä erilaiset robotiikkaa hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat ammattitaitojen harjaannuttamisen turvallisesti ja mielenkiintoisesti todellisuutta jäljittelevissä olosuhteissa.

Jaa sivu