Digitaidot

Digitaidot haltuun

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan digitaalista osaamista. Tavoitteenamme on, että kaikilla Esedusta valmistuvilla opiskelijoilla on valmiudet hyödyntää työssään ja arjessaan digitaalisuutta. Kannustamme opiskelijoita kehittämään omaa osaamistaan monipuolisesti ja ottamaan haltuun digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja jakamaan osaamista työelämässä.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämistä. Ne myös mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan. Työelämälähtöisessä osaamisen kehittämisessä verkkoympäristöt ja mobiililaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelijan ohjauksen. Mobiiliratkaisut helpottavat opiskelijan, ohjaajan ja opettajan vuorovaikutusta ja osaamisen kertymisen dokumentointia.

Monipuoliset simulaatio-oppimisympäristömme sekä erilaiset robotiikkaa hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat ammattitaitojen harjaannuttamisen turvallisesti ja mielenkiintoisesti todellisuutta jäljittelevissä olosuhteissa.

Osaamisen kehittäminen ja ohjaus verkossa

Verkko-opiskelulla on mahdollisuus täydentää ja tukea työelämässä oppimista. Esedu panostaa voimakkaasti verkossa oppimisen kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus mielekkääseen verkko-opiskeluun:

 • Toimivat osallistumisen prosessit ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri ​
 • Saavutettavat, monipuoliset ja nykyaikaiset digitaaliset palvelut ja sisällöt​
 • Jatkuvasti saatavilla oleva helposti lähestyttävä ja monikanavainen tuki ja ohjaus​
 • Työelämälähtöisyys ​
 • Todelliset, käytännönläheiset esimerkit, tehtävät ja ongelmatilanteet​
 • Vuorovaikutus ja verkostoituminen ​
 • Yhteiskehittäminen

Verkko-ohjaus on verkkoympäristössä tapahtuvaa verkko-oppimisprosessin ja osaamisen kehittymisen ohjausta, jossa ohjaajan roolina on auttaa opiskelijaa omien tavoitteidensa saavuttamisessa vuorovaikutuksen ja oman persoonansa kautta. Opiskelijalta opiskelu verkossa edellyttää usein itseohjautuvuutta ja aktiivista otetta opintoihin, eli valmiuksia joiden kehittymiseen moni opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta. Menestyksekäs verkko-opiskelu pohjautuukin oikea-aikaiseen, saavutettavaan ja monikanavaiseen ohjaukseen ja tukeen. Panostamme opettajien verkko-ohjausosaamisen kehittämiseen ja toimivien palvelumallien toteuttamiseen em. tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme verkko-opiskeluun myös lähitukea ja -ohjausta. Verkko-opiskelun olohuone Entteri tarjoaa opiskelijolle mahdollisuuden tulla kysymään yleistä ohjausta ja tukea tilassa päivystäviltä eri alojen opettajilta. Entteri-toimintaan kuuluu myös monikanavainen ohjaus puhelimitse, erilaisilla viestikanavilla tai vaikka videopuheluna.

Vaivaton verkko-oppimisympäristö ja verkko-opiskelutaidot

Tärkeä osa mielekästä verkko-opiskelukokonaisuutta on verkko-oppimisympäristö, jossa on vaivatonta ja helppoa toimia. Tällä tarkoitetaan käyttäjälähtöistä suunnitteluajattelua:

 • Selkeä oppimisympäristökokonaisuus
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä
 • Yhteinen visuaalinen ilme ja toiminnallisuudet
 • Saavutettavuus (palvelujen digitaalinen esteettömyys ja saavutettavat sisällöt)
 • Jatkuvasti verkossa saatavilla oleva helposti lähestyttävä ja monikanavainen tuki ja ohjaus

Verkko-opiskelutaidot ovat tärkeä osa jatkuvan, elinikäisen oppimisen toteutumista. Oikea-aikaisella ja jatkuvasti saatavilla olevalla verkko-ohjauksella tuemme opiskelijoiden verkko-opiskelutaitojen kehittymistä kohti itseohjautuvaa ja omaehtoista oman osaamisensa kehittäjää.

Jaa sivu