Hyvinvointi

Esedussa opiskelijan ja koko yhteisön hyvinvointi on kaikkien oppilaitoksessa toimivien vastuulla.

Lakisääteinen opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuolto huolehtii myös oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena. Yhteisöllisen opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta ja koko yhteisön hyvinvointi sekä turvallisen opiskelu- ja työympäristön luominen. Kuraattorin, psykologin ja opiskeluterveydenhuollon palveluita on tarjolla kaikille perustutkinto-opiskelijoille.

Opiskelijoille järjestetään lukuvuoden aikana yhteisöllistä toimintaa erilaisten tapahtumien merkeissä. Tärkeä opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta edistävä elin on opiskelijayhdistys Esedu, jonka jäseninä kaikki opiskelijat ovat.

Esedu tekee systemaattista yhteistyötä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa mm. järjestämällä kotiväeniltoja ja huoltajafoorumeita. Vastuuohjaajat ja opettajat ovat yhteydessä huoltajiin varhaisen mukaantulon periaatteella.

Jaa sivu