Ennakointi ja kehittäminen

Esedu - vahva aluekehittäjä

Esedu on vahva ja vaikuttava aluekehittäjä. Ennakoimme työelämän osaamistarpeita ja kehitämme koulutusta alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa, yhdessä työelämän ja sidosryhmien kanssa. Tiedon analysointiin ja jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri huomioidaan pedagogisessa kehittämisessä.

Pedagogisen kehittämistyön tavoitteena on työelämälähtöinen, osaamisperusteinen ja joustava toiminta. Kehittäminen on jokaisen opetus- ja ohjaustyötä tekevän oman toiminnan kehittämistä, osana arkityötä. Monipuolista pedagogista kehittämistä tehdään myös erilaisissa hankkeissa ja yhteistyössä eri oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Jaa sivu