Ennakointi ja kehittäminen

Esedu - vahva aluekehittäjä

Esedu on vahva ja vaikuttava aluekehittäjä. Ennakoimme työelämän osaamistarpeita ja kehitämme koulutusta yhdessä työelämän ja sidosryhmien kanssa. Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri huomioidaan pedagogisessa kehittämisessä.

Jatkuvaan arviointiin perustuva henkilöstön, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen varmistavat koulutuspalveluiden laadun. Ennakoidut työelämän muutokset ja ammatillisen koulutuksen muuttuva toimintakulttuuri vaikuttavat pedagogisen kehittämisen suuntaan. Esedun henkilöstöohjelmassa linjataan ja määritellään henkilöstön osaamisen kehittämisen strategiset painopisteet. 

Pedagogisen kehittämistyön tavoitteena on työelämälähtöinen, osaamisperusteinen ja joustava toiminta. Kehittäminen on jokaisen opetus- ja ohjaustyötä tekevän oman toiminnan kehittämistä, osana arkityötä. Monipuolista pedagogista kehittämistä tehdään myös erilaisissa hankkeissa ja yhteistyössä eri oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Jaa sivu