Pedagoginen kehittäminen vuonna 2021

Esedu on vahva elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäjä Etelä-Savossa ja toimimme myös kansainvälisesti. Valmennamme osaajat alueen työelämään ja meiltä löytyy polku yrittäjäksi.

Arvomme on vastuullisuus ja toimimme opiskelijan ja työelämän parhaaksi. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus löytää oma alansa monipuolisesta valikoimasta. Jokainen Esedun opiskelija ja työntekijä on Eturivin Taitaja.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Pedagogisen kehittämisen yleiset tavoitteet on kirjattu Esedun toimintakorttiin seuraavasti:

 • ​Esedunpedagogiset  ratkaisut ovat ajanmukaiset ja joustavat. ​
 • Esedu on parhaiden joukossa opiskelijatyytyväisyydessä, läpäisyssä ja työllistymisessä ​

Erityisiä haasteita vuodelle 2021 asettavat laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuva oppiminen. Vuonna 2021 jatketaan myös kestävän kehityksen mukaisen toimintakulttuurin rakentamista Esedussa.

 

Jokainen Esedun opiskelija ja työntekijä on Eturivin Taitaja.

Pedagogisen kehittämisen tavoitteet vuodelle 2021

 1. Kirkastetaan erilaisten pedagogisten menetelmien käyttömahdollisuuksia Esedussa eri näkökulmista
   • Erilaiset oppijat​
   • Erilaiset oppimisympäristöt​
   • Erilaiset alat​
   • Erilaiset opettajat
 2. Syvennetään pedagogista osaamista​
 3. Kehitetään pedagogista johtamista

Miten tavoitteisiin päästään?

1. Kirkastetaan erilaisten pedagogisten menetelmien käyttömahdollisuuksia
2. Syvennetään pedagogista osaamista​

Näihin tavoitteisiin päästään muun muassa seuraavin keinoin ja periaattein

 • Lisätään tietoa ja taitoa​
 • Tuetaan menetelmien kokeilua ja seurataan tuloksia​
 • Kehitetään yhdessä = Jaetaan koulutuspäälliköiden, opettajien ja ohjaajien kokemuksia ​
 • Laaditaan maltillinen kehittämisaikataulu, osana opetuksen vuosikellon laadintaa​
 • Vastuutetaan kehittämistä ​
 • Tehdään osana arkityötä​
 • Vahvistetaan vahvuuksia ​
 • Viestitään aktiivisesti asiasta

3. Kehitetään pedagogista johtamista

 • määritellään pedagoginen johtaminen Esedussa ja  kirkastetaan eri toimijoiden vastuita

Kehittämistä tehdään muun muassa osana oman ja tiimin työn kehittämistä, yhteisissä kehittämispäivissä ja osallistumalla koulutuksiin. Henkilöstön osaamisen kehittämisestä tarkemmin henkilöstöohjelmassa ja koulutuskalentereissa.

Jaa sivu