Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä

Sosiaalisesti kestävä kehitys näkyy Esedun toiminnassa mm. syrjäytymisen ehkäisyssä, tasa-arvon edistämisessä, työllisyyden tukemisessa sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys rakentuu kestävään kulutukseen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden huomioimiseen arkipäivän toiminnoissa. Kulttuurinen kestävyys huomioi oppilaitoksen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Esedussa on osa yhteiskunnallista vastuuta.

Kestävä kehitys on vahvasti kytköksissä tulevaisuuteen: teemme tänään päätöksiä ja valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Ammatillisten opintojen tulee antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää omien valintojen vaikutuksia tulevaisuuteen ja oman ammattialaan liittyviin muutoksiin. Ammatillisen ympäristöosaamisen oppimisen ja asenteiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppimisympäristöissä, oppilaitosympäristöissä sekä työpaikoilla toimitaan kestävällä tavalla. Ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat opitaan parhaiten, kun ne ovat luonnollinen osa oppimis- ja oppilaitosympäristöä.

Esedussa huolehditaan, että valmistuvilla opiskelijoilla on vastuullinen asenne sekä sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu.

Jaa sivu