Monia mahdollisuuksia

Monien mahdollisuuksien amis

Kahden tutkinnon opinnot

Esedussa opiskelija voi halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon rinnalla.  Opiskelu kahden tutkinnon opinnoissa on suunniteltu niin, että molemmat tutkinnot on mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa.  Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Jatko-opinnot

Esedu tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa kehittämällä amk-polkuopintoja. Tavoitteena on ylläpitää ja laajentaa toimintatapoja, jotka mahdollistavat 2. asteen opiskelijan osallistumisen joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti ammattikorkeakouluopintoihin. Yhteistyön tärkeänä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua meiltä valmistumisensa jälkeen jatko-opintoihin.

Kilpailutoiminta

Opiskelijoiden kilpailutoiminta on tärkeä osa Esedun toimintaa. Kotimaisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailuiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laatua, tunnettavuutta ja arvostusta.   Ammattitaidosta kilpailtaessa on kyse ennen kaikkea itsensä voittamisesta. Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen, yrittäjyyteen ja kulttuuriin sekä rohkaista nuorta tuomaan esiin omaa erityisosaamistaan. Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan kilpailutoimintaan.

 

Kansainvälisyys

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän kansainvälisyysvalmiuksia ja monikulttuurisia taitoja. Esedussa voi hankkia kansainvälistä osaamista osana opintoja mm. suorittamalla työssäoppimisjakson ulkomailla, osallistumalla kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, kehittämällä kielitaitoaan sekä toimimalla kotimaassa yhdessä ulkomaisten vaihtojaksoilla olevien kanssa. Aktiivinen kv-toiminta  oppilaitoksessa on tunnustettu mm. Opetushallituksen liikkuvuusperuskirjan myötä.

Yrittäjyys

Esedun opiskelijat voivat halutessaan valita yrittäjyyspolun. Opettajatiimin luotsaamalla yrittäjyyspolulla korostuu ammatillinen kasvu, työelämälähtöiset projektit, oman osaamisen tunnistaminen, työssäoppiminen tiimissä, opiskelijayrittäjyys, verkostoituminen ja uudet innovaatiot. Lisäksi opiskelija voi toimia yrittäjänä omassa yrityksessään, tiimiyrittäjänä osuuskunnassa tai harjoitella yrittäjyyttä NY-yrityksessä.

Jaa sivu