Monia mahdollisuuksia

Monien mahdollisuuksien amis

Kahden tutkinnon opinnot

Esedussa opiskelija voi halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen perustutkinnon rinnalla.  Opiskelu kahden tutkinnon opinnoissa on suunniteltu niin, että molemmat tutkinnot on mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa.  Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Jatko-opinnot

Esedu tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa kehittämällä amk-polkuopintoja. Tavoitteena on ylläpitää ja laajentaa toimintatapoja, jotka mahdollistavat 2. asteen opiskelijan osallistumisen joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti ammattikorkeakouluopintoihin. Yhteistyön tärkeänä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua meiltä valmistumisensa jälkeen jatko-opintoihin.

Kilpailutoiminta

Opiskelijoiden kilpailutoiminta on tärkeä osa Esedun toimintaa. Kotimaisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailuiden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laatua, tunnettavuutta ja arvostusta.   Ammattitaidosta kilpailtaessa on kyse ennen kaikkea itsensä voittamisesta. Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta jatkuvaan kehittymiseen, yrittäjyyteen ja kulttuuriin sekä rohkaista nuorta tuomaan esiin omaa erityisosaamistaan. Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan kilpailutoimintaan.

 

Kansainvälisyys

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän kansainvälisyysvalmiuksia ja monikulttuurisia taitoja. Esedussa voi hankkia kansainvälistä osaamista osana opintoja mm. suorittamalla työssäoppimisjakson ulkomailla, osallistumalla kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, kehittämällä kielitaitoaan sekä toimimalla kotimaassa yhdessä ulkomaisten vaihtojaksoilla olevien kanssa. Aktiivinen kv-toiminta  oppilaitoksessa on tunnustettu mm. Opetushallituksen liikkuvuusperuskirjan myötä.

Ulkomaan vaihtojaksot ovat tyypillisesti 4 – 8 viikon mittaisia. Kokemus työkulttuurista ja –tavoista ulkomailla antaa valmiuksia toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä menestyä kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Työskentely ulkomailla täydentää ammatillista osaamistasi ja on osa opintojasi. Vaihtojaksot toteutetaan pääsääntöisesti Erasmus+ -ohjelman rahoituksella, eikä apurahoja aina valitettavasti riitä kaikille halukkaille.

Yrittäjyys

Esedun opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet valmentautua yrittäjyyteen. Useimmissa tutkinnoissa on sisäänrakennettuna alakohtaisia yrittäjyyttä edistäviä tutkinnon osia, joita suorittamalla yrittäjyysvalmiudet kehittyvät. Halutessaan suorittaa ns. yrittäjyyspolun opintoja, opiskelija voi valita Yrityksessä toimiminen ja/tai Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osan.

Yrityksessä toimiminen –tutkinnon osa sopii erinomaisesti toteutettavaksi NY-yrittäjänä, jolloin päästään kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä. Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osassa suunnitellaan pidemmälle omaa tulevaa yritystoimintaa ja saadaan ns. starttirahakelpoisuus.

Valittavana on myös tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta tai muista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, joilla voidaan syventää ja laajentaa yrittäjyysosaamista.

Opettajatiimin tukemalla yrittäjyyspolulla korostuvat ammatillinen kasvu, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, menetelminä NY-toiminta, verkko-opinnot ja tiimioppiminen, työelämälähtöiset projektit, oman yrittäjyysosaamisen hyödyntäminen, verkostoituminen ja innovatiivisuus.

 

 

Jaa sivu