Oppimisympäristöt

Osaaminen kehittyy monipuolisissa oppimisympäristöissä

Esedun monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämistä. Esedun opiskelijat voivat kehittää osaamistaan oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä.

Osaamisen kehittämistä on siirretty vahvasti työelämään ja vapaa-aikaan. Työpaikalla tapahtuva osaamisen kehittäminen tehdään työpaikan ehdoin ja sillä varmistetaan, että opiskelijan osaaminen on ajantasaista ja vastaa työelämän vaatimuksia. Työelämä antaa oppimisympäristönä opiskelijoillemme rajattomat mahdollisuudet oppia ja omaksua uusia asioita. ​

Kaikkien opiskelijoidemme opintoihin kuuluu työelämässä oppimista. Sen määrä ja ajoitus voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Työelämässä voidaan opiskella myös sellaisia kokonaisuuksia, joihin Esedulla ei ole soveltuvia oppimisympäristöjä tai osaamista. ​Opiskelijoiden työelämässä oppiminen tapahtuu joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. ​Työelämässä oppimista ohjaavat pääasiassa (työelämä)opettajat ja työpaikkaohjaajat.

Oppilaitoksen autenttiset ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja käytännön taitojen oppimista sekä harjaantumista opettajan tai taitovalmentajan ohjauksessa ja yhteistoiminnallisesti opiskelijaryhmässä. Oppimisympäristöinä toimivat myös työelämän kanssa yhdessä toteutetut projektit.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämistä ja mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan.

 

Esimerkkejä oppimisympäristöistämme

Jaa sivu