Oppimisympäristöt

Osaaminen kehittyy monipuolisissa oppimisympäristöissä

Esedun monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämistä. Esedun opiskelijat voivat kehittää osaamistaan oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä, työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä.

Osaamisen kehittämistä on siirretty vahvasti työelämään ja vapaa-aikaan. Työpaikalla tapahtuva osaamisen kehittäminen tehdään työpaikan ehdoin ja sillä varmistetaan, että opiskelijan osaaminen on ajantasaista ja vastaa työelämän vaatimuksia.

Oppilaitoksen autenttiset ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja käytännön taitojen oppimista sekä harjaantumista opettajan tai taitovalmentajan ohjauksessa ja yhteistoiminnallisesti opiskelijaryhmässä. Oppimisympäristöinä toimivat myös työelämän kanssa yhdessä toteutetut projektit.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja välineet helpottavat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämistä ja mahdollistavat opiskelijan joustavan etenemisen opinnoissaan.

 

Esimerkkejä oppimisympäristöistämme

Jaa sivu