Harjoitusambulanssi oppimisympäristönä

Simulaatioharjoituksia ambulanssissa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavien perustason ensihoitajaopiskelijoiden oppimisympäristönä on autenttinen ambulanssi. Oppimisympäristönä ambulanssi on ainutlaatuinen. Aidossa ambulanssissa harjoitukset ovat konkreettisempia kuin luokkatilanteessa, kun esimerkiksi tilan ahtaus on huomioitava kaikessa tekemisessä.

Ambulanssissa tehdään paljon erilaisia simulaatioharjoituksia, joissa voidaan harjoitella potilaan hoitoprosessin kaikkia vaiheita: potilaan luokse meneminen, siirtäminen autoon, paarien käyttö, potilaan tutkiminen ja hoitaminen autossa ja kuljettaminen.

Simulaatioharjoituksissa treenataan työparina työskentelyä ja erilaisia roolijakoja. Ambulanssissa tehdään myös ergonomiaan ja aseptiikkaan liittyviä harjoituksia. Aseptiikalla tarkoitetaan tartuntojen torjuntaa esimerkiksi pitämällä auto puhtaana. Opiskelijat harjoittelevat myös erilaisten ambulanssin välineiden kuten paarien ja defibrillaattorin (sydäniskuri) käyttöä.

Liikkuvana oppimisympäristönä ambulanssi voidaan ajaa myös yleiselle paikalle esim. torille ja tehdä simulaatioharjoitus siellä. Näin harjoitukseen saadaan toisenlaista tuntua kuin oppilaitoksen omissa tiloissa. Ambulanssilla harjoitellaan myös hälytysajoa ajoharjoitteluradalla.

Ensihoidon simulaatioharjoituksissa hyödynnämme myös muita oppimisympäristöjä kuten hyvinvointiteknologian luokkaa. Käytössämme on myös radiopuhelimet, joilla harjoitellaan viestiliikennettä ensihoidon työtehtävissä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa. Osana tätä yhteistyötä Pelastuslaitos on antanut käyttöömme hälytysajosta poistetun ambulanssin, joka on tarvittaessa myös heidän käytössään.

Harjoitusambulanssi

  • perustason ensihoitajien oppimisympäristö
  • tehdään simulaatioharjoituksia
  • harjoitellaan myös hälytysajoa ajoharjoitteluradalla
  • Etelä-Savon pelastuslaitos lahjoittanut Esedun opetuskäyttöön

Ambulanssin kotipesä:
Otavankatu 4, Mikkeli

Lisätietoja:
opettaja Katja Valtonen
puh. 044 711 5206
katja.valtonen@esedu.fi

Jaa sivu