Hieronta Oiva oppimisympäristönä

Harjoitusyritystoiminnalla hierojaksi

Meillä on hieronta-alan opiskelijoille oma oppimisympäristö Hieronta Oiva, Otavankadulla Mikkelissä. Vuoden aikana Hieronta Oivassa opiskelee noin 20 opiskelijaa hierojan ammattitutkinnon.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet eri ikäisten perusterveiden ihmisten hierontaan, terveyden edistämiseen sekä hieronta-alan yrittäjyyden harjoittamiseen.

Opintojen kulku

Opinnot alkavat yleensä tammikuussa. Ensimmäisien viikkojen aikana tutustutaan mm. ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä laitetaan käyntiin harjoitusyritystoiminta. Ensimmäinen asiakaspalvelupäivä on jo muutaman viikon kuluttua opintojen aloituksesta.

Asiakaspalvelu aloitetaan pienin askelin niska- ja hartiahieronnalla. Kun taidot karttuvat tarjotaan asiakkaille myös kokohierontaa. Opiskelussa ryhmittyvät asiakaspalvelu- ja teoriapäivät. Opintojen alkupuolella on viikossa 2-3 asiakaspäivää.

Työjaksoilla hierontaa tehdään kahdessa vuorossa, välillä myös viikonloppuisin. Päivisin Hieronta Oivassa voidaan palvella jopa 50-60 asiakasta. Oivassa hierotaan myös kesäaikaan. Toimintaa pyöritetään opiskelijoiden harjoitusyritysten kautta.
Oivassa hierotaan pääsääntöisesti klassisella hieronnalla.

Opetustilat

Hieronta Oivan tilat vastaavat täysin todellisen työelämän tiloja. Tiloissa on vastaanottotila, teorialuokka sekä yhdeksän hierontapaikkaa, jotka on eristetty toisistaan väliverhoilla.

 

Hieronta Oiva

Otavankatu 4, Mikkeli

  • teorialuokka
  • 9 hierontapaikkaa

HUOM! Hieronta Oivassa ei toistaiseksi ole hierontatoimintaa.

Lisätietoa:

vastaava opettaja
Anna-Leena Jalonen
puh. 044 711 5742
anna-leena.jalonen@esedu.fi

 

Toimintamallina ny-yrittäjyys

Opiskelijoita kannustetaan perustamaan opintojen alkuvaiheessa ny-yritys, joka integroituu osaksi Hieroja yrittäjänä – tutkinnonosaa. Yleensä kaikki opiskelijamme perustavatkin ny-yrityksen, joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa.

NY (vuosi yrittäjänä-ohjelma) -yritys on opintojen aikana perustettu harjoitusyritys, joka toimii kalenterivuoden. NY-yrityksen avulla opiskelijoille tulevat tutuksi yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet.

NY-yrittäjien toiminnasta saama voitto on veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron, eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia. Verotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen tulonhankkimistoimintaan.

NY-yrityksen noin vuoden mittainen elinkaari muodostuu yrityksen toimintojen suunnittelusta, perustamisesta, noin 3-6 kuukauden mittaisesta liiketoiminnallisesta jaksosta ja sen jälkeen yrityksen hallitusta lopettamisesta. Yrityksen toiminnan puolivälissä laaditaan osavuosikatsaus ja toiminnan lopussa tilinpäätös ja vuosikertomus.

Jaa sivu